Leonhard Koovits aastal 2002: “Tungiv vajadus oleks otsida ja leida parem investor, kui seda on OÜ Wille Service”

69

Kunda Linnavolikogu 23. Koosseisu 35, erakorraline istung 13.06.2002.a.

L. Koovits – volikogu liige

Minu arvamused AS Kunda Elamu põhikirja muutmisest.

Kes esindab täna AS Kunda Elamut?

1. Fossiilkütuse kasutamise jätkumine ei ole mõistlik tegu. Siin on püütud upitada haljale oksale OÜ Wille Service. See on kogu prääniku pakkumine kandikul. Aga meie, volikogu liikmed, ei tea praktiliselt midagi OÜ Wille Servicest. Üks suur viga tehti varem, kui anti soojuse tootmine enda käest ära. Jäi vahendajaks AS Kunda Elamu, kes tarbija käest võtab soojuse eest hingehinda. Nüüd tuldi välja energia arengukavaga, nagu oleks unest ärgatud, et midagi peaks nagu tegema.

2. Sooja tootmine tarbijale lähemale. Üldiselt on kaugküte teatud piirides perspektiivne, kuid selline skeem nagu praegu Kundas on tuleb küsimärgi alla seada. Tulen veelkordselt selle ettepanekuga välja, et ehitada kahe suurtarbija (Kunda Ühisgümnaasium ja Spordikompleks) lähedale biokütusel töötav katlamaja. Praegu soovitakse suured summad hakkama panna, kuid õiget asja sellest ikka ei saa. Leida paremaid lahendeid.

3. Kuni tänase päevani käib soojuse hinna küsimuses “Entel-tentel” lastemäng. Meil on linnas kaks soojuse tootjat. Küsi niipalju kui tahad, ikka ja jälle serveeritakse kahe soojusetootja keskmine hind. Miks varjatakse? Ju siis on mida varjata. Kord on keskmine 220 kr/MWh siis jälle 240 kr/MWh.

4. Investeeringutest. Tungiv vajadus oleks otsida ja leida parem investor kui seda on OÜ Wille Service, keda meie ei tunne (salastatud?). Võimalusi on teisigi. Tuleks ainult tulemuslikult tegutseda.

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here