Arutelud tuumajaama rajamisest on hoo sisse saanud

166

28. jaanuaril Tallinnas toimunud konverentsiga sai ametliku alguse arutelu Eestisse tuumajaama rajamise üle. Kuna ühe võimaliku asukohana on välja pakutud Kunda, esitab edasine diskussioon arvestatava väljakutse ka Viru-Nigula valla ja selle lähinaabrite kodanikele.

Tallinna Kultuurikatlas toimunud konverentsi põhifookuse ning ettekandjate valiku võtab küllalt hästi kokku selle pealkiri – „Kuidas rajada EL esimene väike moodulreaktor?“ Lisaks kõnealuste reaktorite võrdlevale analüüsile, puudutati ettekannetes nii tuumajama mõju Balti elektriturule ja Eesti majandusele, rajamiseks vajalikke riiklikke pädevusi kui ka ohutusparameetreid ühes tuumakütuse tsükli ja jäätmetega.

Konverentsi avanud peaminister Jüri Ratas jäi oma kõnes üpriski üldsõnaliseks, kuid juhtis tähelepanu küsimusele, millele me eelkõige vastuse peaksime otsima – kuidas tulla toime kasvava energiavajadusega olukorras, kui mure meie keskkonna pärast saab meie inimeste ja ühiskonna jaoks üha kesksemaks.

Konverentsil osales kuulajana ka Kundast pärit ning senini koduvalda sisse kirjutatud Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna doktorant ning keskkonnaaktivist Madis Vasser, kes rõhutas korduvalt, et pooliku infoga tuumajaama ei ehita.

“Ma ei õhuta kedagi olema koheselt tuumajaama poolt või vastu. Ma tahaksin, et inimestel oleks võimalik see otsus teha täielikuma info pealt,” sõnas Vasser. “Võib-olla nii väldime me edaspidi pisut piinlikke olukordi, kus vastuseis plaanitavale tuumajaamale samal ajal justkui on ja ei ole kah.”

Tutvumaks sealse elu-olu ja kohaliku omavalitsuse nägemusega valdkonnast, külastas 15.-16. jaanuaril Viru-Nigula valla delegatsioon Olkiluoto tuumajaama Soomes. Ühes vallavolikogu ja -valitsuse liikmetega osalesid visiidil ka Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev, Rakvere linnavolikogu liige Allan Jaakus ning ettevõtjad OÜ Fermi Energiast.

Tuleb paraku tunnistada, et väljasõidul osalejaid tuumajaama territooriumile ei lubatudki. Põhjuseks arusaadavalt ranged turvareeglid. Küll aga said osalejad põhjaliku ja visuaalselt mitmekülgse ülevaate kohaliku jaama tööst ja tuumaenergia tootmisest üldiselt. Selleks on tuumajaama lähedusse rajatud temaatiline külastuskeskus, kus aasta jooksul käib üle 13 tuhande külastaja.

Kohtumisel kohaliku, 9500 elanikuga Eurajoki valla juhtidega, uurisid külalised nii turvalisuse, koostöö kui ka valla tulubaasi kohta. Vallavanem Vesa Lakaniemi rõhutas, et nende jaoks on kõige tähtsam usaldus ning seda kohaliku jaama haldaja kuritarvitanud pole. Koostöö on pikk – esimene reaktor alustas Olkiluotos tööd juba aastal 1979.

“Soomes on tuumaenergia valdkonnas äärmiselt ranged nõuded ja kohalikud on nendega üpris hästi kursis. Tuumajaama kui nähtusega ollakse juba ka harjunud,” rääkis Lakaniemi. Mis puudutab aga valla tulubaasi, siis sellele on elektrijaamal arvestatav mõju – ilma kahtlusteta on Eurajoki vald üks jõukamaid Soomes.

Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev ei osanud aga koduses kontekstis peale üksikisiku tulumaksu mingeid erilisi mehhanisme nimetada, mille abil võimalik jaam valla eelarvele märkimisväärse hüppe võiks kaasa tuua.

“Lisaks tuumaenergeetikat puudutavale seadusandlusele tuleks meil tõsiselt üle vaadata ka kohalike omavalitsuste rahastamise alused,” pakkus Vassiljev. Ta andis ka mõista, et kuigi saabus õppekäigule eelmisel suvel Tšornobõli külastanuna üpriski skeptilisena, aitas reis seda siiski vähendada.

Viru-Nigula vallavolikogu liikmetele tegi külastusest kokkuvõtva ettekande Allar Aron, kes rõhutas, et tuumajaam on väga hea asi: “See ei lõhna, ei suitse ja ei mürise.” Ettekannet saab täies ulatuses vaadata Viru-Nigula vallavolikogu istungi salvestusest. Konkreetne päevakorrapunkt alates 1:09:15.

Kuigi tundub, et aeg pole selleks veel küps, tasuks võib-olla antud kontekstis pisut mõelda ka meie piirkonna haridusasutusi ees ootavatele väljakutsetele. Võib-olla peitub just energeetikavaldkonnas see nišš, mis meie gümnaasiumis pisut põhjalikumalt käsitlemist tasuks? Kas nüüd just konkreetse õppesuunana, kuid valdkondlike tippude huvi piirkonna vastu tasuks ka praeguse õppekava rikastamiseks nutikalt ära kasutada. Uurimuslikke loovtöid oodatakse ka praegustelt õpilastelt regulaarselt.

Tuumajaama rajamist eest vedav Fermi Energia OÜ tutvustas oma esialgseid plaane Viru-Nigula vallavolikogu liikmetele ja kodanikele möödunud aasta lõpus kokku neljal korral. Ettevõtte tegemistega saab end kursis hoida nende veebilehel aadressil www.fermi.ee. Sealtsamast on leitavad ka konverentsi materjalid ühes ettekannete videotega.

Olkiluoto tuumajaama külastusega seotud kulud (laevapiletid ja majutus) kandsid väljasõidul osalejad ise. Sõiduks kasutatud valla bussitranspordiga seotud kulud kandis Viru-Nigula vald.