Uurimisorganid kohalikus poliitikas

42

Paide linna asutatud SA Paide Haldus on sattunud keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo luubi alla. Büroo juht Mati Ombler näeb sihtasutuse tegevuses võimalikku huvide konflikti ning jagab kirja teel soovitusi (korraldusi?) olukorra muutmiseks, sest sihtasutuse nõukogusse kuulub suur osa linnavolikogu liikmeid, vahendab BNS.

See on väga tähelepanuväärne juhtum, tekitades mitmeid olulisi küsimusi. Kõige laiemalt puudutab probleem kohaliku omavalitsuse enesekorraldamise õiguse ulatust. Kas ja mil määral tohib riigi täitevvõim (antud juhul on isegi jutt uurimisorganitest kui riigi sunnivõimust) hakata soovitusi või korraldusi jagama seaduse alusel autonoomselt tegutsevatele kohalikele volikogudele? Teisalt võib tõesti olla tegemist korruptsiooniohtliku olukorraga ning üldsuse huvides on adekvaatsete hoobade olemasolu, et selliseid olukordi vältida.

Kaheldav siiski, kas uurimisorganitel on täna seadusest tulenev pädevus sekkuda kohaliku volikogu töösse ehk sisuliselt poliitilisse protsessi, kui tegemist pole konkreetse seaduserikkumise uurimise või tõkestamisega. Ilmselt on Paides toimunu näidisjuhtum, mille analüüsi tulemuste põhjal tuleks otsustada, kas on vajalik seadusi muuta: näiteks volikogu liikmetele täiendavate piirangute kehtestamise teel. Kindlasti on see aga teema, mis vajab haldusreformi tuules kiiret tähelepanu.

Paide linnavalitsusse saabus Ombleri kiri, kus juhtis tähelepanu asjaolule, et 24. märtsi linnavolikogu istungil kustutati päevakorrast arutelupunkt Paide Halduse ja selle nõukogu tegevuse kontrolli kohta Paide turu ehitamisel. Antud arutelust taandasid end kuus volikogu liiget, kes on otseselt seotud sihtasutuse juhtimisega, revisjonikomisjon oli sunnitud teema päevakorrast maha tõmbama. Volikogus toimunut kinnitavad ka meie portaali Paide kaastöötajad.

Korruptsioonikuritegude büroo juht Ombler juhib tähelepanu volikogu liikmete rohkusele SA Paide Haldus nõukogus, mis pärsib sihtasutusele hinnangute andmist, sest endaga seotud teemasid arutades võib olla huvide konflikt. Ombler soovitab (? – toim.) linnavalitsusel nõukogu koosseis kriitilise pilguga üle vaadata, vältimaks huvide konfliktide võimalust.

Paide linnavalitsus probleemi ei näe. Linnavalitsuse sõnul on nõukogu liikmed järginud täpselt korruptsioonivastast kui ka kohalike omavalitsuste korralduse seadust, ning talitanud nendest tulenevate piirangute, õiguste ja kohustuste järgi. Linnavalitsus kaitseb volikogulastest nõukogu liikmeid, väites, et isikud on valitud sinna kompetentsuse järgi.

Siret Pihelgas, Paide linnapea, soovitab Ombleril korruptsiooni otsimise asemel hoopis teha ettepanek muuta kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, et keelustada volikogu liikmel olla kohaliku omavalitsusüksuse asutatud sihtasutuse või äriühingu nõukogu liikmeks.

Irooniliseks muudab loo Paide omavalitsuse veebilehel linnavolikogu liikmete nimekirja all olev link justiitsministeeriumi, Tartu linnavalitsuse, politsei- ja piirivalveameti, rahandusministeeriumi ning riigikontrolli koostöös valminud infovoldikule „Kuidas vältida huvide konflikti kohalikes omavalitsustes?“