Kuu on märkamatult möödunud ning aeg järjekordseks vallavolikogu istungiks. Mingil momendil, vaadates teemade nimekirja ning jälgides kõrvalt omavahelisi suhteid, tekib vägisi tunne, et see seltskond peaks tihedamini koos käima, kuid võib-olla, arvestades õhus olevat pinget, pole see ka hea mõte.

Täna on kohal 17 volikogu liiget, puuduvad K. Vodja, M. Parijõgi, R. Kiur ja O. Kreen.

R. Kutsar tutvustab päevakorda, teeb ettepaneku see kinnitada ning palub tempot hoida – kuna Kundas linna 80. sünnipäevale pühendatud kontsert. Huvitav, minu teada sai Kunda linnaõigused 1938. aastal…

1. Volikogu otsuse eelnõu „Viru-Nigula valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine“.

Ettekandjaks E. Järvepere, materjalidega saab tutvuda siin: https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=144438

Pean tunnistama, et antud päevakorrapuntki juurde kuulub äärmiselt suur hulk materjali, millega tutvumine ning mille suhtes seisukoha kujundamine on tõeline väljakutse. Lugejatel ning vallaasjade vastu huvi tundvatel kodanikel soovitan soojalt siiski aruanne läbi sirvida. Seal on kahtlemata palju sellist, mis sõna-sõnalt arengukavadest ja statistikaameti aruannetest kopeeritud, kuid leidub ka huvitavat ning perspektiivi paika sättida aitavat lugemisvara. Huvitav, kui paljud volikogu liikmetest on dokumendi läbi töötanud? Ilmselt kõlaks oluliselt rohkem sisulisi ettepanekuid kasvõi järgmiste aastate dokumentide sisu suhtes, kui lugemine meile kuidagi kohustuslik ja kontrollitav oleks. Võib-olla teeks keegi meist ettepaneku, et 2018. aasta aruandes ei peaks olema kirjas 2009-2012 tehtud investeeringuid trassidesse ning tegevusaruannete juures võiks asutuse kirjeldamisel leppida paari-kolmesaja tähemärgi ning viitega asutuse veebilehele.

Minu jaoks on audiitorite esitatavad aruanded alati olnud ühed kummalised, tüütud ja sisutud dokumendid. Loe kuidas tahad, kuid väga keeruline on leida sellest kopipaste maiguga kantseliidist midagigi, mis meie valla kohta käib. Enamus sõnavahust paistab tegelevat hoopis sellega, et vallavalitsuse ja audiitori vastutust kindlalt paika panna. Positiivse poole pealt – põhjalik ja tõsine dokument, hinnata tuleb tegevusaruandeid.

E. Järvepere: (Teeb lühikese ettekande, loeb ette eelnõust üldisemaid numbreid).

A. Aron: Arengukavas on kirjas, et korra aastas tehakse arenguseire, mis on majandusaasta aruande osa. Miks seda seiret tehtud ei ole ja kust leida saab?

E. Järvepere: Arengukava hakkas kehtima alles nüüd, kuid majandusaasta aruanne on eelmise aasta kohta. Selle pärast ei ole.

R. Kutsar: (Tsiteerib VV, revisjonikomisjoni ja audiitori otsuseid ja arvamusi).

Küsin, et minu teada on valla eelmine finantsjuht (Helen Ruberg) teinud dokumenti rea ettepanekuid, et kas neid on arvestatud.

E. Järvepere: Mina pole tema kirja saanud. Helen tõi selles välja asjad, millest ta aru ei saanud. Ma küll nägin seda kirja aga minule pole seda saadetud.

R. Kutsar: Järgmisel aastal võtame arvesse.

K. Oras: Helen toob välja asju, mis on tegelikult päris olulised.

E. Järvepere: Kui Helen küsib, ma võin seletada, aga ta pole minu poole pöördunud.

Järeldan, kui ettepanekuid teevad inimesed, kellega suhted pole just kõige paremad, ei taheta nende ettepanekuid lihtsalt trotsist arvesse võtta.

Otsustati: Aruanne kinnitada, 16 poolt, 1 vastu.

2. Volikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla finantsjuhtimise kord“ I lugemine

Ettekandjaks E. Järvepere, materjalid leiab siit: https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=144547

Tegemist on päris uue dokumendiga, mille eesmärgiks on reguleerida Viru-Nigula valla finantsjuhtimine. Ehk siis lühidalt – kes tahab teada, kuidas rahaasjad meie vallas tulevikus (ja tegelikult suures osas ka praegu) käivad, soovitan dokumendiga tutvuda.

E. Järvepere: (Selgitab, mille alusel määrus kehtestatakse) Leppisime eelarvekomisjonis kokku, et ettepanekuid ootame 10. juuniks.

K. Oras: Revisjonikomisjon ei andnud eelmise PK juures oma arvamust.

G. Kentem: Revisjonikomisjoni protokoll on olemas, Riho näitas. Kus see kirjas on, et ma midagi ütlema pean?

Juhin tähelepanu, et Helen Ruberg on ka selle dokumendi kohta ettepanekuid teinud ning palun need koos teiste 10. juuniks laekuvate ettepanekutega läbi vaadata.

E. Järvepere: Selle kirja ma sain ja võtan kindlasti arvesse.

R. Kutsar: Kogume ettepanekud kokku ja saadame kõigile tutvumiseks. Teen ettepaneku I lugemine lõpetada. Saatke ettepanekud otse finantsjuhile.

Kõik poolt.

3. Volikogu otsuse eelnõu „Viru-Nigula vallas Kunda linnas reformimata riigimaal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine“

Ettekandjaks R. Tetto, materjalid asuvad siin: https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=142960

Tegemist on kolme Kundas, Mäe 29 ja Pargi 18 vahele jääva puukuuriga, mille omandisuhted pole selged. 31. jaanuaril otsustasime algatada peremehetuks tunnistamise menetluse ning praeguseks pole selle kohta kellelgi vastuväiteid olnud, mistõttu saab asjaga edasi minna.

R. Tetto: Meil kolm isetekkelist hoonet, soovime need võtta vallale arvele ning taotleda seejärel juurde munitsipaalmaad. Need, mis kasutuses pole, lähevad seejärel ka lammutamisele.

Kõik poolt.

4. Volikogu otsuse eelnõu „Vallavara võõrandamine otsustuskorras“

Ette kannab R. Tetto, materjalid leiab siit: https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=142770

R. Tetto: Puudutab Sadama teel asuvat nelja kinnistut. Riik on nõus andma läbi valla need kinnistud ettevõttele. Hinnati ca 47 000 euro peale, riik annab sellest 65% hinnaga meile.

K. Oras: Mida sealsed inimesed arvavad?

E. Tull: See ei meeldi neile. Liiga vähe raha tahetakse inimestele anda.

A. Aron: Saame äkki protsessi pidurdada, kui ei anna ehitusluba kohe välja.

Küsin, kas poleks mitte mõistlikum nii kaua müüki kinni hoida, kuni eraisikutega on probleemid lahendatud? Ja miks mitte hoopis hoonestusõigus seada? Minu ettepanek oleks küll toimida selles järjekorras, et sadam ajab kõigepealt eraisikutega suhted korda ja seejärel müüme.

R. Tetto: Me saame nõuda detailplaneeringu kaasajastamist. Hoogu saame pidurdada projekteerimise ja ehitusloa faasiga. Sellest, kui kaugel on läbirääkimised, mul ülevaadet ei ole.

E. Tull: Peaksime ikka inimestega arvestama.

R. Tetto: Meie ettepanek on kaasata neid siis, kui projekteerimine ja loa menetlus tulevad.

K. Oras: Aseri sadamale väljastati küll projekteerimistingimused ja ehitusload 2001 aasta detailplaneeringu järgi ja eraldi uuesti kaasamata, see paistab, et ei takista vallavalitsust.

R. Kutsar: Kaasamine ei jää ära, ettepanekuid saab teha küll.

M. Laast: (Pidi alguses ise ette kandma, kuid jõudis seoses muude kohustustega hiljem). Detailplaneering on haldusakt ja seni kuni seda pole tühistatud, see kehtib.

R. Kutsar: Teen ettepaneku võõrandada need kinnistud otsustuskorras.

Teen omalt poolt konkureeriva ettepaneku “mitte võõrandada”. Ja et hääletada võiks ühe korraga, kes võõrandamise poolt ja kes vastu.

Poolt 6. Vastu 7. Erapooletud 4. Sellega on esialgu võõrandamise teema päevakorrast maas. Mulle natukene tundub, et selle kiirustamise tagant paistavad pingelise eelarve kõrvad.

R. Tetto: Küsin siis üle, mida edasi tegema peaks. Või tulen sama eelnõuga juunis uuesti volikogusse?

E. Tull: Enne tuleks selgeks teha sotid sadama omaniku ja elanike vahel.

5. Volikogu määruse eelnõu „Prügimajade või prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute ja valla kodanike toetamise kord“

Ettekandjaks H. Källo, materjalid siin: https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=138858

Käesoleva toetuse sisu lühidalt kokku võttes on see, et korteriühistud või eramajade omanikud (kui neid on vähemalt kolm) saavad selle korra kehtima hakkamisel hakata vallalt toetust taotlema ühise prügimaja rajamiseks. Summad, millega vald toetab, ei ole suured (maksimaalselt 80% kogusummast, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot).

H. Källo: Määruse eelnõus info olemas, küsige. Soov on suunata rahvas majakesi ehitama, et saaks asjad korda

Uurin, et mis on doteerimise eesmärk? Kas meie jäätmemajandust reguleerivas korras on ette nähtud majakesed?

H. Källo: Jäätmevaldajad võiksid hakata eelistama korras platse ja seda võiks toetada. Kord kedagi taoliseks rajatiseks ei kohusta.

K. Oras: Kas peaks äkki kasutama mingeid standardlahendusi?

H. Källo: Jääb pigem valla ehitusspetsialisti peale otsustamine, olgu käed vabamad.

Mis seisus on prügiveo hange?

H. Källo: Hange on läbi, vedaja leitud, vallavalitsuses tuleb kinnitada ja siis saab lepingusse minna.

G. Kentem: Kas samale majale saab hiljem täiendavalt veel raha taotleda, kui äkki tahan alusplaadi muuta majakeseks?

H. Källo: Keelatud ei ole.

K. Oras: Kas MTÜd peaks kah võimalikeks taotlejateks lisama? Kui näiteks Kunda külaselts tahaks enda juurde teha.

Ei osata sellest midagi arvata – pigem ei.

R. Kutsar: Teen ettepaneku kinnitada kord.

Kõik poolt.

6. Volikogu otsuse eelnõu „Rahvakohtunikukandidaatide valimine“

Ettekandja K. Engelbrecht, materjalid on siin: https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=142558

Natuke taustast. Rahvakohtunikud on inimesed, kes osalevad õigusemõistmises ja omavad asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga. Seejuures ei pea rahvakohtunikel olema juriidilist haridust, sest tema eesmärk ongi tavalise inimesena näha kohtuprotsessi eelkõige inimlikust, mitte juriidilisest aspektist. Lähemalt võib rahvakohtunike töö, nende valimise ning õiguste ja kohustuste kohta lugeda siit: https://www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/rahvakohtunikud

K. Engelbrecht: (Peegeldab ümber seletuskirjas ja eelnõus kirjutatut). Laekus neli avaldust, avaldajad on kinnitanud, et vastavad nõuetele. Viies on puudu paraku.

Volikogu liikmete seas soovijaid ei ole.

R. Kutsar: Kuna rohkem soovijaid ei ole, piirdume neljaga. Teen ettepaneku kinnitada.

Kõik poolt.

7. Volikogu otsuse eelnõu „Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks“

Ettekandja R. Tetto, materjalid on siin: https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=143035

Kunda tänavavalgustusest.

R. Tetto: Läbi viidud hange KIKi poolse rahastusega valgustuse rajamiseks, projekteeritud on kogu linn. KIKi raha tohime kasutada ainult osade punktide (509) jaoks, 561 jääb vahetamata. Üks ettevõte on nõus teatud tingimustel kogu linna välja ehitama. Pakub 10 aastast hankelepingut, mille jooksul vahetaks nad kõigepealt välja kogu taristu ning võtaksid enda kanda kogu halduse ühe konkreetse halduslepinguga. Finantsanalüüsi ei jõudnud teha, täpse kalkulatsiooni saaks teha selleks hetkeks, kui tuleme küsima finantskohustuse võtmise luba. Eelarvekomisjonis tehti ettepanek võtta eelnõust välja see osa, mis puudutab lepingu sõlmimist, enne peaks tutvustama tulemusi ka volikogus. Praegu soovime seega ainult luba riigihanke läbi viimiseks. Elektrilevi on praegu tundnud asja vastu huvi. Tunnevad huvi ka Aseri, Rannu ja Viru-Nigula vastu. Ka sinna on võimalik saada KIKist toetust ja idee oleks ka need anda üle Elektrilevile. Või noh, ühe pakkuja kätte. Kiire on seetõttu, et ehitustöödega tuleks kohe pihta hakata. Hanked võtavad aega. Me ei võta mingeid kohustusi selle eelnõuga.

A. Aron: Käisin lahtiste silmadega ringi viimastel päevadel. Enamuses on meil lambid enda postide peal, kust need numbrid tulevad?

R. Tetto: Info on projekteerijalt, ma ei ole neid ise välja mõelnud.

K. Oras: Kuna suur hulk poste kuulub elektrilevile, siis keegi teine ei saa ju normaalse hinnaga pakkumist teha…

R. Tetto: Nende huvi on kaablid maa alla panna, mastid ja lambid jäävad meile.

R. Kutsar: Me räägime hankest ja hinna teada saamisest.

K. Oras: Arengukomisjon ka veel alles on? See ei ole teab mis ajast koos käinud.

Otsustati: poolt 16, vastu 1.

R. Tetto: Projekti näete minu arvutist, DWG fail, mahukas, ei saa kodukale panna niisama lihtsalt.

8. Volikogu otsuse eelnõu „Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks“

Ettekandjaks R. Tetto, materjalid leiab siit: https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=145475

R. Tetto: Eelnõu puudutab koolimaja. Kuna majast võiks saada tulevikus multifunktsionaalne hoone, milles on erinevad asutused, võiks projekteerida sellesse hoonesse lifti. Asuda võiks see trepihallis, tühimikus. Otsustasime komisjonide ettepanekul eelnõud muuta – eelarve vahendeid ei ole, viime läbi hanke vaid projekteerimiseks. (Saadetud materjalis on sees ka ehitamine).

K. Oras: Vallavalitsus võiks sõnastada tervikliku nägemuse, mis sellest hoonest üldse saab.

A. Aron: Minu teada on Aseri vallavolikogu otsustanud, et rahvamaja kolib kooli.

K. Oras: Aseri rahvas on ümber otsustanud.

R. Tetto: Koormuskatsed on tehtud, raamatukogu võiks hästi sobida samuti sinna majja.

J. Fjodorova: Ma tahaks rõhutada, et meie volikogu koosseis ei ole veel arutanud, et rahvamaja võiks sinna kolida.

G. Kentem: Küsimus on raamatukogus ja muusikakoolis, neile on kah lifti vaja.

K. Oras: Kuna me ei tea, mis hoonest saab, ei tea me ka praegu, millist lifti meil vaja on.

A. Aron: Ühinemislepingus on paraku Aseri rahvamaja renoveerimise kohale pandud summaks 0.

G. Kentem: Arutage lifti rajamist koolihoonesse, mitte rahvamaja teemat.

R. Kutsar: Praegu räägime me lifti projekteerimisest ja mitte ehitustöödest. Jääme selle juurde. See ei tähenda veel rahvamaja kolimist.

Oleme taas jõudnud lärmamise ja segamini rääkimise faasi.

R. Tetto: Projekteerimine on mõistlik tellida eraldi seetõttu, kuna siis saame edasisi samme paremini planeerida.

E. Polluks: Sel aastal oli ühel õpilasel probleem – ei saanud õppetöös osaleda, kuna ratastooliga ei pääsenud liikuma. Ka õpilastel on lifti vaja.

K. Oras: Mul on väga hea meel, et Aserisse panustatakse.

R. Kutsar: Hääletame.

Poolt 15, vastu 1, erapooletu 1.

9. Volikogu otsuse eelnõu „Viru-Nigula Vallavolikogu 06.11.2017 otsuse nr 13 „Vee-ettevõtja määramine“ kehtetuks tunnistamine“

Ette kannab: R. Tetto, materjalid leiab siit: https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=142534

R. Tetto: Formaalne otsus. Jäi tegemata eelmist otsust tehes, kuna jäi kogemata eelnõust välja.

Kõik poolt.

10. Vallavolikogu esimehe välislähetus

Materjalid siin: https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=145918

Täpsemat infot volikogule esitatud pole kui vaid kuupäevad 10.-13.06 ja sihtkohaks Ukraina. Miks aga minnakse, jääb arusaamatuks. Miks seda kirja pole pandud?

R. Kutsar: Annan juhtimise üle volikogu aseesimehele.

R. Heinmets: Tegemist VIROLi delegatsiooni visiidiga. Kiiev, kohalikud poliitikud.

J. Fjodorova: Tegemist on sõjas riigiga, äkki ikka ei ole turvaline saata oma volikogu esimeest sinna?

E. Tull: Vallakodanikud tahaksid teada, et kui palju kulub nendele reisidele. Päris palju käiakse välismaal.

E. Polluks: Jelena avalikustas Facebookis ühes kinnises grupis kõik numbrid, küsi tema käest.

R. Heinmets: Kultuurikomisjon tehku asjad endakeskel selgeks ja siis läheme edasi asjaga. Me ise oleme sõprussuhted volikogus kinnitanud, miks me siis nüüd arutame.

Paistab, et asjad ikka ei ole päris selged, kui tekib selline tüli… 13 poolt ja 3 vastu. Kummaline… ei saa ometi loota, et niimoodi jonnides ja üksteise kallal sappi pritsides usaldus tekib.

11. Informatsioon

R. Kutsar: Homme viimane aeg esitada huvide deklaratsioonid.

E. Vallbaum: Komisjonide liikmed käivad vähe kohal mis takistab komisjonide tööd. Peaks hakkama sealt teatud tegelasi välja tõrjuma.

R. Kutsar: Oleme rääkinud videoülekannete tegemisest, praegu olemas pakkumine, et tehakse ühekordselt otseülekanne ja selle hind 605 eurot kord. See liiga kallis. Kas volikogu liikmed on sellega nõus, et hakkame istungitest ülekandeid tegema? Läbi youtube?

K. Kraut: Milleks?

Ülejäänud väljendavad pigem nõusolekut.

R. Kutsar: Tegeleme selle teemaga edasi.

J. Šipilov: (Pöördub Jelena poole ja loeb midagi paberilt. Kuna ta teeb seda vene keeles, ei saa ma küsimusest eriti aru)

Tekib venekeelne lärm, vallavalitsuse omad Einari juhtimisel tõusevad püsti ja lahkuvad.

Lärm jätkub, lahkub veel inimesi. Saan läbi udu aru, et Šipilov loeb paberilt mingit Facebooki postitust, milles Jelena olevat kuskil kinnises grupis kasutanud sõna H*I”. (mitte “hei!”). Istung on endiselt lõpetamata. Juttu on ka trollimisest ning paistab, et Šipilov on endast väljas. Saan ühel hetkel aru, et see on esimest korda selle pooleteise aasta jooksul, kui ma volikogu liige Šipilovit rääkimas kuulen.

R. Kutsar: (Üritab rahvast korrale kutsuda). Järgmine istung 27.06. Proovigem jääda viisakuse piiresse, nii saame asjad lahendada. (Järgmisel hetkel lahkub saalist kõrvalruumi, et viivu pärast tagasi tulla suure kimbu kollaste roosidega. Teatab, et vahepeal on olnud juubilare ning hakkab neid õnnitlema. Lärm vaibub, selle asemel aplodeeritakse).

R. Kutsar tahaks juba koosoleku lõpetada, kuid Koit segab vahale – küsib Aseri rahvakoosoleku kohta. Et miks pole seda valla uudistekanalites kajastatud.

R. Tetto: Tahaksin veel rääkida paarist projektist.

  • Rannu Kõrtsialuse kergliiklustee. Ehitustööd algavad 1. juulil. Ehitab Nordpoint. Küsisime Maanteeametilt täiendavalt raha juurde bussijaama kolimiseks.
  • Aseri alevikus jalgtee bussijaamast Grossi poeni, ehitus algab jaanipäeva paiku.
  • Kunda Jaama tn rekonstrueerimine algab jaanipäeva paiku. Lepingut veel ei ole, vaidlustamiseks on pisut veel aega.
  • Saime kätte Koidu ja Võidu tn projekti ja eelarvestuse, sellest tahaks rääkida järgmisel istungil pisut pikemalt. Täislahendus projekteeritud, kallim kui planeeritud.
  • Hooldekodu rekonstrueerimine läheb lahti järgmisest nädalast.
  • Aukude lappimised lähevad lahti sellel nädalal.
  • Järgmisest nädalast uus ehitusnõunik ametis, novembri lõpuni, seejärel mängitakse kohustused ümber.

E. Rästa: Istepink Viru-Nigula teadetetahvli juures teeb muret – lapsed hüppavad selle peal ja jooksevad sõiduteele. Pink tuleks kaugemale viia, et ei oleks suunaga sõidutee poole.

R. Tetto: Proovime leida sobivama koha.

K. Oras: Mis Kunda lasteaiast saab?

R. Tetto: Võtsime pausi, aega raha kulutamiseks 3 aastat (saime pikendust), proovime ümber vaadata energiaauditi. Äkki tuleb sealt kokkuhoidu. Laseme üle vaadata audiitoritel, kelle auditite põhjal on mujal hästi asju tehtud.

E. Tull: Kas Kunda hooldekodule ei ole veel ostjat leitud?

R. Tetto: Esialgne eelnõu on valmis, pole sellega lihtsalt jõudnud veel tegeleda.

M. Zaidullin: Kuidas Viru-Nigulas niitmisega on? Depoo ümber ei ole niidetud veel siiamaani.

R. Heinmets: Mulle teeb muret Aseri kommunaali käitumine. Varad on üle antud, käivad arvesteid kontrollimas. Ütlesid, et on vaja arvesti vahetada. Vastasin, et tehke ise, juhiti tähelepanu, et tagasivooluklappi pole vahel jne. Lubasin, et maksan kinni, tehti pakkumine ja ma ei ole sellega üldse rahul, kuna sellesse on sisse kirjutatud igasugu sõidud, töö ja muu jama, arve on aetud suureks. Miks valla kohalik ettevõte oma inimesi nöörib?

K. Oras: Me oleme ju rääkinud, et valla asutused peavad teenima kasumit.

R. Heinmets: Niimoodi oma inimestega ei peaks käituma. Suhtumine vilets. Palju võib olla meil selliseid, kellelt kasseeritakse julmalt asjad sisse. Asi on põhimõttes.

E. Rästa: Siiamaani ei ole Aseri kommunaal ühistutega lepinguid sõlminud.

R. Tetto: Küsime üle selle, nad pidid olema teadlikud, kuid on jäänud toppama. Küsime ka suhtluse teema üle.

M. Zaidullin: Kundas Jaama tn 5 on lagunev maja – mis saab?

R. Tetto: Oleme võidelnud algusest peale, erastamata, vallasasi. Mingeid tehinguid teha ei saa. Peame läbirääkimisi. Paraku juriidiliste probleemide tõttu KREDEXist toetust ei saa.

E. Rästa: Juhin tähelepanu meie haridusnõunikule või kooli direktorile. Lasteaial oli sünnipäev, ma ei näinud osa võtmas mitte ühtegi haridusnõunikku või direktorit. 24. aprillil oli see. Lapsed marssisid rongkäigus, ülemusi ei olnud.

R. Kutsar: Kas oli kutse saadetud?

G. Kentem: Valdkonnajuht peaks selliseid asju ikka ise teadma.

Sellega on koosolek läbi. Jätkub küll arutelu väiksemates puntides, kuid mul pole enam jõudu mingeid signaale kinni püüda. Kohtumiseni 27. juunil.