Meremäe vallavolikogus domineeriva valimisliidu Koduvald tegevus ähvardab valla ära lõigata ajaloolisest Setomaast

85

Selle asemel, et haldusreformi tuules alustada läbirääkimisi teiste ajalooliste Seto valdadega, otsustas vallavolikogus domineeriv valimisliit Koduvald, et suund võetakse ühinemisele Võru poole jääva Vastseliina vallaga. Paljude Seto kultuuri austajate meelest lõhub see tegevus Seto eripära.

Pinged on õhus

Mõlemad Meremäe vallavolikogu pooled on täielikult tülli läinud. Keerulisi ja teravaid suhteid nendib ka endine vallavanem Rein Järvelill, kes vallajuhi kohalt hiljuti taandus. “Kuigi tänane õigusruum annab võimaluse moodustada ühise Seto valla, siis erinevatel ja vahest ka imelikel põhjustel, ei taha see sündida,” sõnab Järvelill.

Kohalik ettevõtja Rein Kooser, kes on Lõuna-Antsu talu peremees, ning tegeleb teravilja -ja loomakasvatusega, ütleb: “Kurb on tõdeda, et õhus on suured pinged.” Tema arvates oleks vaja läbi rääkida teiste ajaloolist identiteeti omavate Seto valdadega.

Väidetavalt nõudis Koduvalla valimisliidu saadikurühm, et läbirääkimiste alustamiseks ühinemiseks teiste Seto valdadega on vaja vallavanem Järvelille taandumist. Järvelill seda ka tegi. Kooseri väitel andis Koduvalda kuuluv volikogu liige Rein Nikitin selgesõnalise lubaduse, et kohe, kui Järvelill on kohast loobunud, alustatakse teiste Seto valdadega läbirääkimisi. Kahjuks pole lubadust täidetud ja mõte läbirääkimiskõnelustest ühtse Seto valla nimel näib olevat Piusa jõkke uputatud.

Kahtlased huvid

Meremäe valla Vastseliinaga liitumise pooldajatega käivad kaasas kahtlased huvid ja motiivid, mis nende püüdluseid tugevasti varjutavad.

Nikitini väiteid ümara ja kompaktse valla toetamisest saadab Venemaa propaganda vari. Nimelt on Venemaalt olnud kuulda avaldusi, mille sõnumiks on: Eesti riik assimileerib setosid ja lõhub nende kogukonda. Nikitini soov Setomaa identiteeti lõhkuda, ehitades hübriidvalda ajaloolise Võrumaa osadega tundub olevat vesi Venemaa propagandaveskile, vt nt http://finugor.ru/news/rossiyskie-setu-prosyat-estoniyu-ne-assimilirovat-ih-narod Otsides vastuseid tema seotusele venemeelsete jõududega Nikitin ärritus ja küsis ajakirjanikult: “Kas te olete midagi ninna tõmmanud?”

Avanev link kodurahule

Niigi kõrgpingele on särtsu juurde andnud ka põllumajandusega tegelev ja Elektrilevis töötav Mihhail Link, kes maandus aprillis volikogu esimehe kohale. Ta soovis enda sõnutsi olla avanevaks lingiks kodurahule. Või pigem Kodurahule? Igatahes esimesel juhul on Link ebaõnnestunud, sest rahva häält pole tema kuulda võtnud. Teisipäevase seisuga on ta lubanud volikogu esimehe kohalt taanduda. Mitmed inimesed vallas väidavad, et tegemist on lihtsalt Nikitini tankistiga, kes tegutseb tema suunitluste järgi. Linki põhitees on: “Seto ei müü!”, sest temal pole Seto nime kasutades äri sujunud.

Tööd koju ei võta

Vallavolikogulane, valimisliidu Kodurahu liige, postiljon Helgi Metsik, kes on Vastseliina vallaga liitumise pooldaja, tööd koju ei võta. Isik, kes pole volikogu istungitel kordagi oma arvamust avaldanud, on vallavolikogus ja postiljonina Helgi Metsik, kuid kodus tundub ta olevat keegi teine. Meie võttegrupile korraks ust avades teatas ta lühidalt, et tema polegi Helgi Metsik. Seejärel aga virutas ukse kinni.

Omad kasud mängus?

Meremäe liitumise eest Vastseliinaga seisab innukalt näiteks Vastseliina vallavolikogu liige ja kohalik perearst Aune Rehemaa. Tema sõnul ei soovi ta lõhkuda ajaloolist pärandit, vaid soovib inimestele paremaid logistilisi võimalusi liigelda. Võib-olla paremaid logistilisi võimalusi liikuda Vastseliinasse tema perearstikeskusesse?

Kui Vastseliina perearsti huvides õnnestub Meremäe vald ühendada Vastseliina vallaga, siis on äkki võimalik eemaldada konkureeriv Meremäel tegutsev perearst Katrin Rahusoov ja tema kliendid endale saada? Selliseid väiteid Rehemaa tõrjub.

Rehemaa ei jaga arvamust, et Vastseliina vald tahab Meremäe valda alla neelata, kuna ei saa rääkida allaneelamisest nii väikese mastaabi puhul. Lisaks võis perearst Rahumaa jutust välja lugeda, et ühinemine on ikka peamiselt Meremäe valla huvides. Selgus, et perearst Rehemaa on rääkinud umbes kümne Meremäe elanikuga, kes nõnda arvavad. Statistikaameti andmetel elab aga 1. jaanuari 2016 seisuga Meremäe vallas 1032 inimest. Kui paljus toetub pr Rehemaa Meremäe valla elanike arvamustele, on seetõttu küsitav. Meremäe valla aktiivsed kodanikud viisid suvel läbi allkirjade kogumise, kus ilmnes soov liitumisläbirääkimiste alustamiseks Setomaa suunal, ent Koduvald ignoreeris rahva tahet.