Miks noored pühivad kodumaa tolmu jalge alt ja põrutavad välismaale? Levinud muster on pärast keskkooli lõppu mõneks ajaks aeg maha võtta ning minna maailma avastama, kodumaa piiridest väljapoole. See võib olla kuude- või ka aastatepikkune eemalolek. Paljud tulevad teatud hetkel koju tagasi, kuid paljud jäävadki välismaale. Tihtilugu ei piirdu aasta aga 12 kuuga, mistõttu  võõrasse riiki sõitnud noore jalg ei puudutagi enam kodumaa pinda.

Põhjuseid sellel teemal leiab palju, kuid üheks kõige tüüpilisemaks rändeajendiks minu silmis on tööpuudus. Noorel, kellel ei ole plaanis edasi ülikooli kandideerida või kutsekoolis amet omandada, on üpris suur katsumus leida omale töö. Sageli puuduvad noortel eelnevad töökogemused – see võib olla põhjus, miks uks nina ees kinni lüüakse. Tööandjad nõuavad kogemusi, kuidas aga saab noor kogemusi, kui talle ei anta isegi võimalust end tõestada ja näidata, et jah, ma suudan ka läbi lüüa? Lihtsam on minna kergema vastupanu teed ja palgata pädevam inimene, kes ei vaja enam väljaõpet ega kuluta liigselt aega. „Noortel puudub kohusetunne ja vajalik suhtlemisoskus“ – arvan, et selliseid üldistusi teha ei tohiks, sest iga inimene on erinev, ja kõik pole ühe vitsaga löödud. On olemas väga kohusetundlikke noori, kes on motiveeritud töötama ja saavad ülesannetega paremini hakkama kui vanemad inimesed.

Lisaks minnakse välismaale madalate palkade tõttu. Inimesed, kelle arvates ei ole töömaht palgaga vastavuses, hakkavad tööd otsima teistest riikidest. Populaarseks sihtkohas on Austraalia, kuhu minnakse suurt raha teenima. Sageli on noorte hinges soov saada üleöö rikkaks, kuid nii lihtsalt see kahjuks ei käi – usun, et noortel endil on ka natuke liiga kõrged ootused töökohtadele ning ebareaalsed palgaootused. Tihti ei teadvustata seda, et kohe ei olegi võimalik saada unistatud summasid, vaid kõik tuleb aegamööda.

Maailmas on palju inimesi, kes rändavad ühest kohast teise. Rände põhjused võivad olla väga erinevad ning rändajateks samuti eri vanuses inimesed. Lahkujate seas on nii noori kui ka eakamaid inimesi. Tihtipeale sunnib inimesi ära minema sisemine rahulolematus millegi suhtes. Antud tunnet põhjustavad väga erinevad asjad, näiteks tööpuudus ja palk või soov avastada lihtsalt ümberkaudseid paiku. Palju leidub ka neid, kes lähevadki lihtsalt laia ilma, et seigelda ja näha, mis juhtuma hakkab. Neid ei sunni lahkuma tööpuudus, väike palk või spetsiaalse hariduse omandamine, vaid uudishimu ja soov muuta oma elu vaheldusrikkamaks.

Nii nagu leidub inimesi, kes tahavad leida kõrgepalgalist tööd, leidub ka inimesi, kes lahkuvad, et elada, ning ka neid, kes peavad n-ö korraks ära käima, et mõista, kus on hea.

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here