Väärikas partner ja Kunda kontrastid

Sõnavõtt Estonian Celli 10. tegevusjuubelil

35

Mulle meeldib mõelda Kunda jõest, kui kohaliku elu allikast. Tuiksoonest, tänu millele me oleme täna sellised nagu me oleme. Alates 19. sajandi teisest poolest, mil Kunda toonase mõisahärra John Girard de Soucantoni uudishimu viis lubjamergli avastamiseni mõisa heinamaalt, on päris palju vett Kunda lahte voolanud. Vääramatult ja kindlalt. Luues ühelt poolt võimalusi paremaks toimetulekuks, teisalt kontraste, milledeta Kunda poleks see, millisena teda tuntakse. Ühel pool nutikad inimesed, kes on alati leidnud võimalusi ja vahendeid looduse kaasabil toota, teisalt habras ja ürgne looduskeskkond. Üheskoos ja käsikäes.

Kontrastid on ülepea miski, mille järgi Kundat hästi teatakse. Loodus vs inimene, elukeskkond vs keskkonnaprobleemid, kaasaegne tootmine vs meeletult saastav tööstusmuskel jne. Jah, võib ju nentida, et hallid toonid pole ju kontrastid, kuid kontrast olnu ja oleva vahel on siiski kõigile hästi tuntav. Me oleme aja jooksul õppinud üksteisega elama. Üksteist aktsepteerima. Me oleme ise kehtestanud oma elukeskkonnale kõrgemad standardid ning meie jaoks on muutunud normiks, et ettevõtja on kogukonna liige. Oma ootuste ja eesmärkidega, kuid samas ka arvestav ja aus partner murede tekkimisel.

Ühe väikese omavalitsuse juhi jaoks on tõeline privileeg esineda sõnavõtuga üritusel nagu täna. Jälgida aastate jooksul kõrvalt Estonian Celli omaniku ja juhtide visadust ning olla tunnistajaks edusammudele, mis olenemata keerulistest aegadest sellegi poolest teoks on saanud. Olla tunnistajaks ühe ettevõtte muutmisel uuest tulijast üheks osaks meie väärikaist kontrastidest. Sest vaadake, head siinviibijad, pole kahtlust, et Estonian Celli näol on algusest peale olnud tegemist majanduslikult olulise tähtsusega tööstusettevõttega nii Eesti kui kogu piirkonna jaoks. Rääkimata tunnetuslikust julgustusest ühele monofunktsionaalsusele kalduvale väikelinnale.

Veelgi olulisem on aga väärika partneri olemasolu. Partneri, kelle jaoks on olnud algusest peale oluline just sobituda, mitte teed murda ja selle üle tasub meil, kohalikel, uhkust tunda.

Loodan siiralt, head partnerid Estonian Cellist, et teie pead tõstev edulugu saab järgmistel aastatel üha suurema hoo sisse ning ette võetu õnnestub. Te olete selle kuhjaga välja teeninud! Õnnitlen tegutsemisjuubeli puhul!