[PM] Eesti Energia eksjuht: põlevkivielektril pole Eestis enam tulevikku

0
28. jaanuari Postimees avaldas loo, milles Eestisse tuumajaama rajamise eest seisva Fermi Energia nõukogu esimees Sandor Liive leiab, et põlevkivist elektri tootmine on Eestis sisuliselt hukule määratud ja paremate alternatiivide puudumisel tuleks rajada väike moodulreaktoriga tuumajaam.  Loe lä...

[ERR] Uuring: tuumajaamal võib olla positiivne majanduslik mõju

0
28. jaanuaril kirjutab ERR nõnda: "Eestisse miljardilist moodultuumajaama planeeriva Fermi Energia Tartu Ülikooli rakendusuuringute keskuselt (RAKE) tellitud eeltasuvusuuringu kohaselt võib tuumajaama rajamisel olla Eestile ja ka tuumajaaama ümbrusele positiivne majanduslik mõju." Loe lähemalt s...

Fermi Energia alustab koostööd Fortumi ja Tractebel Engiega

0
Fermi Energia allkirjastas täna koostöölepingud Soome energiaettevõttega Fortum ja Belgia inseneriettevõttega Tractebel, et alustada tihedamat koostööd Fermi Energia väikse moodulreaktori juurutamisprojekti raames. Ettevõtted keskenduvad sobilike litsenseerimismudelite uurimisele ja väikese kergvee-reaktori kasutuselevõtu eeluuringule.

EKO avalik seisukoht: tuumajaama rajamisega kaasneksid märkimisväärsed riskid

0
Seisame vastamisi globaalse kliimakriisiga ning selle leevendamiseks peame teadlaste hinnangul tegutsema nüüd ja kohe. Ka Eestis tuleb esimesel võimalusel üle minna kütusevabadele puhastele taastuvenergialahendustele, mis tagaksid koos energia salvestusvõimaluste ja rahvusvaheliste ühendustega meie energia varustuskindluse. Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) leiab, et III+ põlvkonna väikese reaktori rajamine Eestisse tekitaks keskkonnaprobleeme juurde, mitte ei aitaks neid lahendada.

[PM] Lemmit Kaplinski: elektrivõrguga tuumakala püüdmas

0
24. jaanuari Postimehes kirjutab Tartu Linnavolikogu liige Lemmit Kaplinski muu hulgas nõnda: "Uued moodulreaktorid on senistest suurtest odavamad, nende ehitamine on kiirem ja nende väljatöötamisel on võetud arvesse kõik õppetunnid, mida ajalugu on tuumaenergias õppida andnud." Loe lähemalt: ht...

[ERR] Tuumajaama projekti vedajad alustavad asukohauuringutega

0
24. jaanuaril avaldas ERR loo sellest, et tuumajaama projektiga tegelev Fermi Energia OÜ on esimese aastaga saanud valmis erinevad uuringud ja alustab nüüd asukohavalikuga. Kuigi juttu on olnud Kundast, siis pole see veel kuidagi kindel. Loe lähemalt siit - https://www.err.ee/1027623/tuumajaam...

[VT] Õpiretk Olkiluoto tuumajaama viis kõheduse

0
22. jaanuari Virumaa Teataja kirjutab läänevirulaste tutvumisretkest Soome. "Eesti esimese tuumajaama generaatorite, Fermi Energia OÜ meeste eestvedamisel käisid läänevirulased eelmisel nädalal naabrite juures Soomes sealse Olkiluoto tuumajaamaga tutvumas. Küsimused said vastuse ja hirm vähenes...

[EPL] Leedu kardab Valgevene esimesest tuumajaamast uut Tšornobõli

0
19. jaanuari Eesti Päevalehes ilmus Kadri Veermäe lugu Valgevenesse rajatavast tuumajaamast. Muu hulgas viitab ta algusest peale rikutud kõikidele ohutusnõuetele ja kirjutab nõnda: "Peagi Valgevenes valmiv Astravetsi tuumajaam asub Leedu pealinnast Vilniusest 40 kilomeetri kaugusel ja teeb leedu...

[EPL] Andrei Gudim: meile määritakse tuumajaama pähe sama labaselt kui klaastükke pärismaalastele

0
Ettevõtja ja publitsist Andrei Gudim arutleb 18. jaanuari Eesti Päevalehes Eestisse tuumajaama rajamise osas valitseva ringkäenduse üle. Muu hulgas kirjutab ta nõnda: "Mind tabas tuuma-lugude lugemisel pettumus. Peale pressiteadete rõõmsa ümberjutustamise seal midagi polnud. On fakt, et tuumajaa...

[Postimees] Peep Mardiste: moodultuumajaam ei päästa kliimat

0
Erakonna Eestimaa Rohelised liige Peep Mardiste arutleb 14. jaanuari Postimehes Fermi Energia nime all veetavast mastaapsest PR-harjutusest, millega üritatakse eestlasi tuumausku pöörata. "Tuumaenergia-entusiastid püüavad eestlastele maha müüa väikejaamu, mille uus tehnoloogia ja ohutus eksiste...