50. nädal

0
Püsivat jääkatet meie rannikul tänavu nähtud pole. Silmale harjumatu, sadamapidajale ja meritsi kauplejale ilmselt mugav. Kuigi põhjarannikul on hülged keskmise loodusvaatleja jaoks pigem haruldased, võib vaid aimata, kuidas selline mäslev, jäävaba meri nende kohmakate, kuid siira silmavaatega loom...

49. nädal

0
Kui maapiirkondades on arvestatavaks väljakutseks rahvastiku vähenemine ning selle tuules kasutusest välja langevate hoonete ülal pidamine, siis pealinn pakub justkui teise planeedi kogemust. Küütlevad tuled, pidev sagin ning aina kerkivad tornid. Tuleb tõdeda, et tasakaalustatud arengut pole meie ...

48. nädal

0
Mis saab vastu looduse enda värvi- ja valgusmängudele? Kuigi tänavune sügis pole püsivat lumikatet veel andnud, tasub sellest rõskevõitu ilmast siiski erilisi vaatlusnaudinguid otsida. Eriti kui need otsimata silma ette pakutakse. Foto: Maarika Veski

47. nädal

0
19. novembril Kunda linna klubis aset leidnud kriisiõppepäeval osales suur hulk kohalikke eestvedajaid. Päeva jooksul läbi mängitud situatsioonid ja jagatud kogemused aitavad loodetavasti süvendada suhtumist, et erinevate kriiside korral tuleb loota eelkõige endale ning nendeks saab küllaltki lihts...

46. nädal

0
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel teostatud lammutustööd Aseri südames on jõudnud lõpule. Kohaliku inimese jaoks tähendab see ühelt poolt korrastatumat alevikukeskust, teisalt aga nukrat tõdemust, et miski pole igavene. Omaaegseid uhkeid hooneid ühes seal paiknenud erinevate teenindusasutustega...

45. nädal

0
Sügisele omaselt (nii kurb kui see ka ei ole) on meie lõhejõed taas röövpüüdjate piiramisrõngas. Hoolimata Keskkonnainspektsiooni ja vabatahtlikult kalavalvega tegelevate inimeste pingutustele, leidub siiski arvestatav hulk kodanikke, kes ei pea sugugi probleemiks isevalmistatud ahingute ja muu kalavarudele suurt kahju tegeva arsenaliga kudemisest uimaseid kalu tappa. Olgu siis endale söögiks või teenimiseks.

44. nädal

0
Juba pikki kuid põhjustab Võidu ja Koidu tänava rekonstrueerimine Kunda inimestes tõsist segadust ja meelehärmi. Liiklus on korraldamata, tänavad on sageli läbimatud ning ümbritsevaid sõidu- ja kõnniteid katab ehitusmasinate poolt laiali kantud ühtlane porikiht. Igati vajalik ettevõtmine - kahtlemata. Kas oleks saanud ka paremini - igal juhul!

43. nädal

0
Taas on käes sügisene kudeaeg ning meie lõhejõed pakuvad rikkalikke õppetunde. Lisaks jõkke tungivatele kaladele tungleb kallastel ka mitut masti inimesi, kellest vaid vähesed looduse vaatemängu naudivad. Valdav osa on omavahel konfliktis - need, kellele kalade käekäik muret valmistab ja need, kes valmis loodusele kõige haavatavamal hetkel ahingu selga lööma...

42. nädal

0
Mida aeg sügise poole, seda suurema hoo saavad tubased tegevused. Möödunud nädalal toimus Kundas Viru-Nigula mälumänguturniiri avavõistlus. Käesoleval hooajal osaleb sarjas tervelt üheksa neljaliikmelist võistkonda.

41. nädal

0
Kured on läinud ja kurjad ilmad käes kuid viimased pakuvad lisaks rõskusele ja ohtudele ka kauneid vaatemänge. Veel jagub lisaks pilvede sügavsinisele ka erksaid toone, kuid kauaks tormituulte käes neidki.