10 nõuannet õpetajale kaugõppega toimetulekuks

4
 • Säilita rahu. Mida muretum ja rahulikum on õpetaja, seda muretum ja rahulikum on ka laps ja lapsevanem.
 • Ära muretse liiast, et selle aasta õpitulemused jäävad saavutamata. 2/3 õppeaastast on juba möödas, 2/3 õpitulemusi on juba saavutatud.
 • E-keskkond ei ole ainuvalik. Paberkandjal õpikud ja töövihikud ei ole kadunud kuhugi!
 • Kasutage endale ja õpilastele tuttavaid keskkondi. Praegu ei ole aeg kasutada uusi platvorme, mida õpetaja või õpilased veel ei tunne.
 • Esimese nädala eesmärk on luua rutiin ja tagada õpimotivatsioon, mitte saavutada tulemusi või panna hindeid.
 • Mida keerukamad on ülesanded ja mida ülejõukäivam õppekorraldus, seda madalam on õpimotivatsioon. Mõelge läbi mõistlikud õpimahud ja tähtajad.
 • Olge lapsevanematega pidevas suhtluses, küsige tagasisidet ülesannete raskusastme ja ajaressursi kohta. Kuulake ja arvestage tagasisidet.
 • Kui õpilane vajab õppetöös lisatuge, siis tuleb sellega arvestada ka praegu – diferentseerida ülesandeid ja õpikeskkonda.
 • Arvestage õpilase varasema nutisõltuvusega. Mõne õpilase puhul võib olla vajalik vähendada arvutitöö mahtu.
 • Arvestage sellega, et vanem ei ole õpetaja – uue osa selgitamine on siiski õpetaja roll. Tutvustage seda läbi videote vms. Vanem saab aidata lapsel kodutöid teha, kuid ei pea õpetama uut sisu. Leppige kokku aeg, mil lapsevanem saab õpetaja kätte, et ühiselt arutleda.
 • Õpetaja ei pea olema kangelane – kui jääte hätta, siis küsige julgelt abi oma kooli juhtkonnalt või Innovest.

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here