Kaastöö avaldamise tingimused

Avaldame meeleldi tekste, mille eesmärgiks on info edastamine kohalikele kodanikele – lastest eakateni, ettevõtjatest abivajajateni. Kui see puudutab kohalikku, on selle koht meie portaalis!

Avaldades teksti, mille eesmärk on teha reklaami äriettevõtete poolt pakutavatele toodetele või teenustele, tuleb eelnevalt ühendust võtta Virumaa Rahvaülikooli Seltsiga (edaspidi Selts). Üldiselt me sellest ei keeldu, kuid ilmtingimata saab tekst vastavalt märgistatud ning eeltingimuseks on ka kohaliku inimese arvatav huvi selle toote või teenuse vastu.

Me ei avalda tekste, …

  1. … mis õigustavad kuritegusid ja seaduserikkumisi või õhutavad nendele;
  2. … mille autor pole otseselt tuvastatav;
  3. … milles sisaldub valet, mõnitamist ja halvustamist või mille hoiak on labane või solvav;
  4. … mis arvustavad isikuid, mitte nende mõtteid;

Kaastöö avaldamiseks palume ühendust võtta portaali või Seltsi üldistel kontaktidel.