Pärnakad saavad lähiaastate investeeringute kohta arvamust avaldada

31

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele linna arengukavas tehtavad muudatused ja linna järgmise viia aasta eelarvestrateegia, muudatustega on võimalik tutvuda ja ettepanekuid teha alates järgmisest nädalast.

Arengukava muudatused puudutavad tegevuskava aastateks 2020-2024 koos investeeringutega, mida on Pärnus kavas teha kuni aastani 2035. Üheks suuremaks investeeringuks on näiteks uus kesklinna sild, mille ehitamine on planeeritud aastateks 2021-2023. Eelarvestrateegias planeeritakse vahendeid, mille abil arengukavas püstitatud eesmärkideni jõuda.

Arengukava muudatuste ja eelarvestrateegiaga on võimalik tutvuda 21. septembrist 11. oktoobrini Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee, linnavalitsuses (Suur-Sepa 16), Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7), Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11) ja Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2). Linnavalitsus ja osavallakeskused on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8-17 ja reedeti kell 8-16.

Kirjalikke täiendus- ja parandusettepanekuid saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 11. oktoobrini linna veebilehel, linnavalitsuses ja osavallakeskustes kohapeal, saates e-kirja aadressil linnavalitsus@parnu.ee või kirja postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn. Avalik arutelu toimub 14. oktoobril kell 16 Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3).