Millega põhjendatakse otsust tõsta aastast 2012 Kundas maamaksu piirmäära?

34

Kaido Veski 14.12.11 21:35

Lp Kunda linnavolikogu liikmed Heldur Lahne, Jaak Jalakas ja Vladimir Parovart.

Esmaspäeval, 12. detsembril tõstis Kunda linnavolikogu teie ettepanekul 2012 aastal maamaksu piirmäära 2,5% peale maa maksustamishinnast aastas. Seoses sellega on minul ja ka paljudel teistel linnakodanikel tekkinud küsimused, milledele loodame õige pea saada piisavalt lihtsalt sõnastatud vastused.

  1. Millega te põhjendate niigi meeletult kasvavate kodukulude foonil maamaksu tõusu vajalikkust Kundas?
  2. Mis on selle põhjuseks, et hiljuti lõppenud Kunda linna läbiva tee remondi esimene osa kohaliku linnavõimu juures nõnda palju probleeme tekitab?
  3. Mis oli põhjuseks, et teie omavaheline kokkulepe hääletamisel Kasemäe põiktänava avamiseks ei toiminud?

Küsimused ja vastused nendele avaldatakse Kohaliku Info Keskuses (www.kohalik.info) rubriigis Kodanik küsib.

Ette tänades!

Kaido Veski
Kohaliku Info Keskus

 Jaak Jalakas 20.12.11 17:45

  1. Kunda linna 2012. aasta eelarve on ülimalt pingeline. Eelarve tasakaalustamiseks anti korraldus kõikidele allasutustele vähendada oma eelarvet 5% võrra. Lisaraha saamise võimalusi peaaegu polegi. Kuna maamaksu tõus puudutab elanikkonda rohkem moraalselt kui materiaalselt, siis otsustasime selle sammu astuda. Summa on küll väike, aga abiks seegi.
  2. Teede probleem on olnud kõneks juba pikalt. Kalmistu tee korrasolek oli ka üheks koalitsioonileppe punktiks. Praegusel kujul ellimineeriti liikumise võimalus tunduvalt paremini korras oleval lõigul. Samas tuleb tunnistada, et rahvas pole sugugi seaduskuulekas ning saemehed ja murutallajad on kõnesoleval kohal endast tõsiselt märku andnud.
  3. See küsimus peaks olema neile, kes erapooletuks jäid. Mina vastust ei tea…

Heldur Lahne 20.12.11 18:08

Lisaks Jalaka põhjendustele.

  1. Maamaksu tõus mõjub linnakodanikule järgmiselt (andmed Janar Vellakult) – 30 ja 60 korteriga elumaja korterile lisandub aastas ca 50 (viiskümmend) senti maamaksu.
  2. Kasemäe põik sulgemise OTSUST pole teinud ükski eelnevatest volikogu koosseisudest. Saime taas Lastesõbraliku linna (UNISEF) tiitli, kuid ise suuname järjepidevalt (260 garaažiomanikku + tulevikus Aia tänava pikendus, mis algab ÜG juurest…) liiklust ÜG juurde.
  3. Pole midagi lisada

Kaido Veski 21.12.11 22:39

Lp Vladimir Parovart

Saatsin Teile täpselt nädal aega tagasi mõned küsimused seoses maamaksu tõusuga Kundas.

Hr Jalaka ja hr Lahne vastused on praeguseks juba tulnud ning olen need ka avalikkusele lugemiseks üles riputanud (http://www.kohalik.info/). Kuna ma pole päris kindel, et Teile saadetud kiri kusagile vahepeal kaduma pole läinud, saadan selle uuesti.

Palun vastake ka sellisel juhul, kui minu küsimustele vastuste leidmine Teil rohkem aega võtab või Te üldse vastata ei soovi.

Parimat!

Kaido Veski

Vladimir Parovart 27.12.11 22:38

Tere

Vastan hea meelega Teie poolt esitatud küsimustele, kuigi eelnevalt vastanute poolt Hr. J. Vellak, Hr. J. Jalakas ja Hr. H. Lahne olid esitatud ammendavad vastused. Kolmandale küsimusele annavad vastusi mingil määral viimase aja sündmused Kunda linnavalitsuses.

Tegin ettepaneku tõsta maamaksumäära 1 protsendipunkti võrra, so 2,5%-le maamaksustamishinnast aastas põhjendusega, et laekuvat raha kasutada teede remondiks, liikluskorralduse muutmiseks ja korrastamiseks ning tänavavalgustuseks.

Järgmise (aasta – toim) Kunda linna eelarve on väga pingeline, tänavate korrashoiuks lisaraha leidmine antud olukorras on keeruline, hädasti vajab pindamist Kalmistu tee mis on muutunud eelistatumaks sisse-väljasõidu teeks, liiklusskeem vajab uuendamist/muutmist seoses Kunda linna läbiva tee esimese etapi valmimisega (Kasemäe põik ja Kalda tänava sulgemisest tulenevalt).

Rahaliselt kasvavad kodukulud kõige rohkem eramajade omanikele, korterelamu korteriomanikule kasvavate kodukulude foonil jääb keskmine maksutõus alla 50 (viiekümne) eurosendi aastas. Invaliidsus- ning vanaduspensionäridele on Kunda linnas määratud maksuvabastus. Suurim osa maamaksust laekub ettevõtetelt ja riigilt, ca 85%.

Kasemäe põiktänava sulgemine tekitas Kunda linna elanike seas hämmingut ja kuna linnavalitsusepoolne informatsioon ja selgitused puudusid, selle tõttu ka arusaamatust. Linnavolikogu istungil algatatud otsuse eelnõu “Kasemäe põiktänavalt Selja teele sisse-väljasõidu taastamine” arutamisel olid esitatud poolt- ja vastuargumendid ja faktid. Minu arvates otsustavaks faktoriks oli suur risk kaotada garantii just valminud Kunda linna läbivale teele.

Linnavolikogu istungi eelsed omavahelised kokkulepped ei olnud siduvad vaid suusõnalised, mis jättis võimaluse volikoguliikmetel langetada otsus lähtuvalt oma arusaamadest (mis on väga haruldane viimasel ajal). Tulemuseks oli jätta eelnõu toetuseta.

Head vana aasta lõppu ja uue aasta saabumist soovides,
lugupidamisega, Vladimir Parovart

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here