Millisel määral mõjutab linnavolikogu otsus Kunda inimese rahakotti?

15

Kaido Veski 14.12.11 15:46

  1. Kui palju laekub maamaksust linnaeelarvesse raha?
  2. Kui palju laekub ettevõtetelt ja kui palju eraisikutelt?
  3. Kui suur on hinnatõus tüüpilises kolmetoalises korteris (ca 60 m2) elavale perele?
  4. Kui suur on hinnatõus Koidu tänaval keskmises eramajas elavale perele?

Palun võimaluse korral vastused välja tuua summadena – enne, nüüd ja vahe.

Ette tänades!

Kaido Veski
Kohaliku Info Keskus

Janar Vellak 15.12.11 9:59

1. Kui palju laekub maamaksust linnaeelarvesse raha?

Volikogu otsusega kehtestatud 2,5 protsendilise maksimaalse maksumäära puhul on arvestuslik laekumine 2012 aastal 62000€, eelnevatel aastatel kehtinud maksumäära alusel olnuks arvestuslik laekumine 36500€. Nimetatud summadest on maha arvatud invaliidus- ning vanaduspensionäridele määratud maksuvabastus.

2. Kui palju laekub ettevõtetelt ja kui palju eraisikutelt?

Ettevõtetelt ning riigi poolt tasutav osa on 53000€, ehk 85 % kogulaekumisest.

3. Kui suur on hinnatõus tüüpilises kolmetoalises korteris (ca 60 m2) elavale perele?

2001. a. viimati läbi viidud maa korraline hindamine kehtestas elamumaadele (nii korterelamute kui eramute) väärtuse, mis 1000 m2 ületavas pindalas maksustatakse minimaalse 0,15€ väärtusega ruuteetri kohta. Mistõttu on korterelamute alustelt maadelt makstav maamaks üldistatult sarnane sõltumata, mitu korterit korterelamus paikneb. Mis keskmiselt on uue maksumäära alusel 25€ ning oli eelnevalt 15€ korterelamu kohta.

4. Kui suur on hinnatõus Koidu tänaval keskmises eramajas elavale perele?

Analoogselt suureneb summa matemaatiliselt 40% võrra. Võttes aluseks 1200 m2 standardkrundi oli makstav summa eelneval aastal 12€ ning uue maksumäära puhul 20€.

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here