Emajõe äärde tulevad järgmisest aastast uued kohvikud

156

Tartu Linnavalitsus annab Emajõe ääres asuva Vabaduse puiestee 1c kinnistu üürile osaühingutele Cafe Chef, Gustav Cafe ja Väike Kuuba, kes avavad seal tulevaks suveks kohvikud.

Vabaduse puiestee 1c asuvate maa-alade üürile andmise konkursile laekus kokku üle 20 pakkumuse. Tartu abilinnapea Raimond Tamm peab konkurssi igati õnnestunuks. „Ettevõtjate huvi oli konkursi vastu vaatamata  keerulisele aastale väga suur. See omakorda innustab meid edaspidi leidma ja looma uusi võimalusi jõe ääres ja jõe peal tegutsemiseks. Hea meel on selle üle, et kümneaastane üüriperiood võimaldas pakkuda kõrgetasemelisi ja atraktiivseid arhitektuurseid lahendusi, mis aitavad luua jõe äärde külastajatele väga mõnusa keskkonna,“ ütles hindamiskomisjoni juhtinud abilinnapea.

Hindamisel võeti arvesse arvesse pakutava üüri suurust (osakaal punktides kuni 30), kavandatava teenuse kontseptsiooni, sh planeeritavaid tegevusi ja menüüd ning toitlustuskoha ehituslahendust.

Hindamiskomisjoni hinnangul oli Cafe Chef OÜ pakutud lahendus kaasaegne ja terviklik ning suunatud laiale sihtgrupile. Positiivseks peeti plaani hakata korraldama kontserdiga õhtusööke. Väike Kuuba OÜ pakutud arhitektuurne lahendus ning kultuuri- ja meelelahutusprogramm olid asukohapõhiselt väga hästi läbi mõeldud. Gustav Cafe OÜ puhul leidis hindamiskomisjon, et väljapakutud menüü on omanäoline ja hästi läbi mõeldud ning positiivsena toodi esile tegevuste planeerimist jõuluperioodil. Plusspunkte said ka hoone disain ja klaasboksid.

Enim huvitatud olid konkursil osalejad kinnistu keskel asuvast maast: Vabaduse pst 1c/1 esitati kuus, Vabaduse pst 1c/2 kolmteist ja Vabaduse pst 1c/3 kaks pakkumust.

Cafe Chef OÜ saab üürile Vabaduse pst 1c/1 asuva maa-ala (pindala 151 m² , üür 6000 eurot aastas); Gustav Cafe OÜ Vabaduse pst 1c/2 (pindala 79 m2, üür 24 288 eurot aastas) ja Väike Kuuba OÜ Vabaduse pst 1c/3 asuva maa-ala (pindalaga 54 m2, üür 12 000 eurot aastas).

Maa antakse üürile kümneks aastaks. Toitlustuskohad peavad tegevust alustama alates 1. juunist 2021.

Cafe Chef
Väike Kuuba
Gustav