Ettevõtjatele: täiendavad abinõud COVID-19 viiruse tõkestamisel

12

Hea ettevõtja

Eriolukorra valitsuskomisjonis, 24. märtsil 2020, lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist distantsihoidmist avalikus ruumis, mis hakkab kehtima 25. märtsist ning kaubanduskeskuste ja täiendavate meelelahutusasutuste sulgemist, mis rakendub alates 27.märtsist.

Valitsuskomisjonis lepiti kokku, et avalikes kohtades ja siseruumides (k.a kauplused) tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet, välja arvatud kodudes ja juhtudel, kui seda pole võimalik tagada.

Korraldus avalikus ruumis viibimise kohta on leitav aadressil: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2045k_1.pdf

Valitsuskomisjonis lepiti kokku, et alates 27. märtsist jäävad suletuks kaubanduskeskused, välja arvatud seal asuvad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel.

Korraldus kaubanduskeskuste sulgemise kohta (v.a. toidupoed, apteegid, pangakontorid jne) on leitav aadressil:  https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2046k.pdf

Avatuks jäävates poodides tuleb järgida põhimõtet, et liikuda tohib kas üksi või kahekesi ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt 2-meetrit vahet.
Kõigi avatuks jäävate poodide sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Avatuks jäävad poed peavad tagama nimetatud reegli täitmise.

Kaubanduskeskuste söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük.

Informeerime Teid, et Terviseameti kodulehelt on leitav 24.03 seisuga uuendanud COVID-19 käitumisjuhised kauplustele, kaubanduskeskustele ja toitlustusasutustele, sh restoranidele ja kohvikutele.  https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhis_kauplustele_kaubanduskeskustele_ja_toitlustusettevotetele.18.03_2.pdf