Militaarlaager koondab 5 päevaks kokku riigikaitsehuviga noored

134

17.-21. juulini korraldavad Kodutütred ja Noored Kotkad teistkordselt riigikaitsehuviga noortele militaarlaagri Nursipalus. Laagrist võtab osa üle 60 Kaitseliidu noore vanuses 14-18 eluaastat, kes on sooritanud kehalised katsed vajalikule tulemusele.

Militaarteemalise laagri eesmärk on kodutütarde ja noorkotkaste oskuste ja teadmiste arendamine ning noortele riigikaitse tutvustamine läbi teemakohaste tegevuste. Nelja päeva jooksul tegelevad noored nii juba tuttavate teemadega kui ka tegevuste ja ülesannetega, millega tavapärases kodutütre või noorkotka elus kokku ei puutu. Militaarteemaline laager annab noortele võimaluse saada aimu rutiinist Kaitseväe ajateenistuses või Kaitseliidu õppustel.

Militaarlaagri ülema Andreas Kanguri sõnul algab laager erinevate teadmiste testimise ja füüsiliste katsetega, et veenduda noorte valmisolekus laagris osalemiseks. „Ülejäänud päevade jooksul saavad noored praktiseerida taktikalisi harjutusi, lasta automaatrelvast, õppida meditsiini, harjutada meeskonnatööd, tutvuda liitlaste tehnikaga ning elada kõik 5 päeva välitingimustes,“ kirjeldab Kangur laagri ülesehitust.

Noorte Kotkaste peavanema Silver Tamme sõnul on militaarlaagri ideele alusepanijad noored ise, kes on ainest saanud Balti riikide vahelisest laagrist „Baltic Guard“ ning Suurbritannia kadettide riigikaitselaagrist. „Noortel tekkis soov õppida riigikaitsevaldkonda süvitsi tundma ning sellise üleriigilise laagri korraldamine on väga hea võimalus nende soovile vastu tulla. Laagri käigus saame läbi asjatundlike instruktorite tagada neile heal tasemel väljaõppe,“ lisab Tamm.

Kõikide noorte vanemad on laagritegevustega eelnevalt tutvunud ning andnud kirjaliku loa oma lapsel tegevuses osaleda.

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid arengu- ja tegutsemisvõimalusi isamaalise kasvatustöö kaudu. Kaitseliidu noorteorganisatsioonid on noore esmane võimalus panustada riigikaitsesse.