Ratas: regionaalpoliitika eesmärk on head elutingimused nii metsatalus kui suures linnas

45
Peaminister Jüri Ratas ametnike välitööde loometalgutel 16.8.2019. Foto: Stenbocki maja

Peaminister Jüri Ratas osales täna loometalgudes, mis võtavad kokku mitme ministeeriumi ametnike välitööd Kagu-Eestis. Valitsusjuhi sõnul nõuab Eesti regionaalpoliitika elluviimine laiapõhjalist läbiarutamist ja koostööd, terviklikku lähenemist ja järjepidevust. 

“Me peame looma oma inimestele võimalused valida enesele vabalt elukoht ükskõik kus Eesti 43 465 ruutkilomeetril. Elu väikesaarel või metsatalus erineb väga palju elust suurtes linnades, kuid sõltumata sellest peab olema kõikjal hea ja turvaline elada ning riigi ja omavalitsuste teenused võrreldava kvaliteediga ja kättesaadavad,” toonitas Ratas.

Peaministri sõnul pöörab riik nende eesmärkide elluviimiseks tähelepanu kohalike omavalitsuste tugevdamisele ja nende finantsautonoomia suurendamisele. Ka valitsuse tegevusprogramm näeb ette maakondadesse avaliku sektori töökohtade loomist, regionaalpoliitika programmide jätkamist, maakoolide, lasteaedade, arstiabi, operatiivse päästeteenistuse ja politsei tagamist.

Probleemide lahendamise kõrval pole aga vähem tähtis iga piirkonna potentsiaali avastamine, mis on võimalik üksnes läbi arenenud ettevõtluse, haridusvõimaluste ja taristu, olgu see kiire internetiühendus või korralik teede võrgustik. 

Ratas avaldas lootust, et Kagu-Eesti suure kultuurilise ja piirkondliku potentsiaali avastamisele aitab tublisti kaasa Kagu-Eesti programm, mille kokkulepitud eelarve aastateks 2019-2023 on 4 miljonit eurot. „See peaks aitama suurendada piirkondlikku aktiivsust, toetada mikro- ja väikeettevõtlust, luua elutingimusi spetsialistide meelitamiseks ning panustama ka piirkonna kõige paremas mõttes suhtekorraldusse,“ ütles peaminister ja tänas kõiki inimesi, kes aitasid ametnike välitööde käigus luua sidemeid ja korjata praktilisi ideid Kagu-Eesti väljakutsete lahendamiseks ja potentsiaali ärakasutamiseks.

Nädal aega kestnud välitööde tulemused on sisendiks riiklike ja kohalike arengudokumentidele ja tegevuskavadele.

Lisainfo: https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/regionaalareng…

KOMMENTEERI

Please enter your comment!
Please enter your name here