Viru-Nigula vallavolikogu XXVI istung

327

Seekordne istung peaks kõigi eelduste kohaselt olema märgiline. Nimelt andis volikogu esimees eelmisel korral välja veksli, et sellest tehakse otseülekanne internetti ning edaspidi saavad kõik huvilised toimuvat koduselt arvutiekraanilt jälgida. Valmistun koosolekuks sellegi poolest harjumuspäraselt, kuna materjalide läbi töötamine ning enda jaoks märkmete tegemine aitab ka istungil paremini kaasa töötada. Tõenäoliselt tuleb edaspidiseks minu poolt tehtavate ülevaadete formaat läbi vaadata ja midagi muuta. Kui istungid on tagantjärele jälgitavad, tuleks ilmselt rohkem tausta avada ning peaks vähem keskenduma kellegi seisukohtade selgitamisele. Ilmselt tasuks ülevaade panna üles juba varem, mis annaks omakorda võimaluse huvilistel eelnevalt küsimusi esitada.

Nii ongi – juba kogunemise ajal on võimalik veebist otsepilti jälgida. Otsetee SIIN.

Istungi avamine

Kohal on 16 volikogu liiget, puudumisest on teatanud R. Pihlak ja E. Polluks, A. Aron ja O. Kreen hilinevad. K. Oras pole teatanud.

Täna on ka päris palju külalisi – saal on täis. Vaatajaid on ka netis palju. Hetkel lausa 30. Sellega seoses teen jooksvalt vaid olulisemaid märkmeid, loodetavasti jõuab salvestis õige pea ka vallavalitsuse lehele järelvaatamiseks üles.

Volikogu esimees tutvustab harjumuspäraselt päevakorda. Ettepanekuid pole. Kinnitatakse ühehäälselt.

1. Fermi Energia OÜ ülevaade väikese moodultuumareaktori arendamise plaanist.

Ülevaadet on tulnud tegema Fermi Energia OÜ juhatuse liige Kalev Kallemets ja Sandor Liive, eelnevalt materjale tutvumiseks ei esitatud. Taustainfot võivad huvilised saada ka Postimehes 25.11 ilmunud artiklist „Eesti tuumajaama eestvedaja: teeme kohalikele hea pakkumise“. Teemat on 27.10 avanud ka „AK. Nädal“.

Olgu kommentaariks lisatud, et päevakorra teemade järjekord ei näita ilmtingimata nende tähtsuse järjekorda. Omal ajal volikogu esimehena püüdsin ma päevakorda kokku pannes arvestada erinevate nüanssidega. Nii näiteks ei ole mõtet lasta külalisel oodata oma ettekannet terve istungi aja, mis võib venida isegi paari tunni pikkuseks. Samuti võib istungil tekkida erinevate päevakorrapunktide juures emotsionaalseid arutelusid, mis jäävad venima. Arvestasin ise ka teemade raskust ja kaalu. Näiteks tõstsin ma sageli ettepoole kergemad ja formaalsemad asjad, et pikemat arutelu eeldavateks jääks rohkem aega.

S. Liive: Pole esimene kord, kui vaatame tuumajaama poole. Väike modulaarne reaktor – tuumaenergia tulevik. CO2 muutunud väga kalliks, mistõttu me enam ei tooda nii suures mahus elektrit. Me ei usu, et tuul ja päike tagavad pikaajaliselt meile piisava energiavaru. Kui me asjaga täna ei tegele, siis meil pole võimalust hakata ca 10 aasta pärast rajama.

K. Kallemets: USA-s litsentseerimisel kuni 300MW meile sobivad reaktorid.

Kipub pisut tehniliseks ja umbmääraseks minema.

K. Kallemets: Oleme end 5 aasta pärast desünkroniseerimas Venemaa võrgust. 28.01.2020 Tallinnas Kultuurikatlas teostatavusanalüüsi tutvustav konverents. Eurajoki valda, sealsesse tuumaelektrijaama on võimalik külastusi korraldada. Eestlased väheusaldavad, samas küsitlused näitavad, et pigem pooldavad. Ka Soomes oldi alguses negatiivselt meelestatud, aja jooksul harjutud. Miks me Kundas oleme? Tutvustab tervet rida argumente, mis toetavad asukohana Kundat. Protseduur, kuidas leitakse asukoht – eriplaneeringu menetlus. Terve rida eeldusi vaja täita.

J. Fjodorova esitab pisut ründavas toonis küsimuse/kommentaari, seoses meie arengukavaga – selle kohaselt (Jelena hinnangul) soovime justkui turismipiirkonnaks areneda.

Küsin omalt poolt reaalse maa-ala vajaduse kohta ning saan vastuseks, et üks reaktor eeldab ca 3 ha maad, plaanis on rajada pikemas perspektiivis kaks reaktorit. Konkreetset vastust siiski ei saa, kuna see sõltuvat ka looduslikust eripärast.

K. Kallemets: Päris tulevikutehnoloogiat me kasutusele võtta ei saa, kuna meie võimekus ei käi üle.

E. Tullil on ette valmistatud pikk ja põhjalik Lontova elanike seisukoht, mille loeb ette. Uurib muu hulgas, kuidas rahvusvaheliselt reguleeritud kaugus asulatest ja mujalt, milline kasutatav tehnoloogia ning mainib, et võiks hakata juba praegu kohe kohalikega rääkima.

K. Kallemets: Vesiniku vastu tunneme huvi. Termotuumajaama rajamine on alles katsefaasis, see pole veel võimalik. Eriplaneering – uurime, käime mõndades valdades veel, aga Kunda pole üldse paha asukoht. Valla infopäevadel detsembri alguses on kindlasti nad ka kohal. Hetkel jälgib otseülekannet 40 vaatajat. Oleme seisukohal, et tuumajaama salaja ei tee, kindlasti räägime ka edaspidi. Kasutusele tuleb 3+ generatsioon, tunneme veel edasiste arengute vastu huvi. Pickeringis Torontos on 6 reaktorit. Sama lähedal kui Viimsi ja Harku Tallinnale. Loviisa samuti – 4 km. Inimesi ei pea kuhugi ära evakueerima.

Saabub A. Aron.

Huvilistel tasuks kindlasti juurde lugeda ka fermi energia kodulehte – https://fermi.ee/

2. Viru-Nigula Vallavolikogu 31.05.2018 määruse nr 26 „Viru-Nigula valla heakorra eeskiri“ muutmine- esimene lugemine.

Käesoleva päevakorrapunktiga muudetakse möödunud aastal vastu võetud valla heakorra eeskirja. Hetkel kehtiva versiooni (nagu ka muud valla elu-olu reguleerivad õigusaktid) leiate Riigi Teatajast. Hetkel kehtivad õigusaktid. Päevakorrapunkti kannab ette järelevalvespetsialist Ene Muttika, materjalid leiate SIIT.

18:24 saabus Olav Kreen.

3. Viru-Nigula Vallavolikogu 31.05.2018 määruse nr 24 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Viru-Nigula vallas“ muutmine- esimene lugemine.

Ka selle punkti kannab ette järelevalvespetsialist Ene Muttika, materjalid leiate SIIT.

4. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavara tasuta kasutusse andmine“.

Käesoleva päevakorrapunkti algatajaks on Viru-Nigula haridusselts oma avaldusega, millega nad soovivad enda kasutusse saada Maarja kabeli vahetus läheduses oleva maa-ala. Selts soovib selle korrastada, rajada parkimisala ning kujundada taimeekspositsiooni. Täpsemalt lugege eelnõu seletuskirjast. Ettekandja: planeerimis- ja maakorraldusspetsialist  Marit Laast, materjalid – https://atp.amphora.ee/virunigulavv/index.aspx?itm=172193

5. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine“.

Jelena Fjodorova, kes seni oli komisjoni esimees, astus oma kohalt tagasi. Millegipärast arvati ta välja ka komisjoni liikmete hulgast. Täna see viga parandatakse. Ette kannab volikogu esimees, materjalid leitavad SIIN.

6. Ülevaade Aseri Rahvamaja tegevusest.

Ülevaate teeb Aseri Rahvamaja kunstiline juht Alevtina Jermakova, materjale päevakorrapunktiga seoses eraldi esitatud pole.

A. Jermakova: Teeb lühikese tutvustuse oma senisest tööst. Maja keerulises seisus, vajab investeeringuid, olen teinud vajaduste nimekirja juba ka kultuurijuhile. Majas 3 töötajat ja 5 huviringi. Peame tähelepanu pöörama lastele ja noortele. Oleme uuenduste ja muudatuste pika tee alguses. Ürituste kalender koostamisel. Tulemas jõulumaa.

G. Kentem uurib, et kas on mingit statistikat tehtud, et kui palju peaksime tegema üritusi, et inimesed rahul oleksid, ja et me liiga palju ei teeks.

7.  Ülevaade Viru-Nigula valla 2019. aasta eelarve täitmisest seisuga 30.09.2019.

Ettekandjaks finantsjuht Egle Järvepere, pdf-formaadis aruande leiate SIIT.

E. Järvepere: Kontrolli alla võtsime vallavalitsuse otsusega kulud seetõttu, et laekumised ei pruugi sel aastal tulla. Üldiselt asjad hästi.

Ka A. Aron toetab ettekandjat, eelarvekomisjon võttis info teadmiseks.

8. Viru-Nigula Vallavolikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla 2019. aasta II lisaeelarve“.

Ettekandjaks finantsjuht Egle Järvepere, detailsed materjalid ühes selgitustega leiate SIIT. Toimub arutelu, mida saate loodetavasti juba üsna pea valla veebilehelt järele vaadata. Lisaeelarve võetakse vastu.

9. Viru-Nigula valla 2020. aasta eelarve esimene lugemine.

Ettekandja taas finantsjuht Egle Järvepere, MATERJALID.

Uurin, milliste printsiipide alusel on järgmiseks eelarveaastaks kavandatud töötasude tõus. Kas on mingeid protsente kokku lepitud? Saan vastuseks, et palgad tõusevad vaid nendel, kellel seda teeb riik ühes täiendavate vahenditega riiklikes eraldistes. Tõuseb ka volikogu esimehe ja vallavanema töötasu, kuna see seotud alampalga tõusuga.

10. Informatsioon.

  • R. Kutsar: Vormistasin vallavanema VIROLi koosseisus välislähetusele 4.-7. detsembriks. 9.-11. detsembrini toimuvad vallarahvaga kohtumised, kõik oodatud osalema.
  • E. Vallbaum: K. Oras on teinud etteheiteid Aseri vabaajakeskuse tunnustusõhtuks kasutamise kohta. Piinlik oli, et Aserist esitaja ja esitatav ei tulnud ise kohale. Kui küsimused lõppevad, läheme koos majas valminud Viru-Nigula sauna vaatama.
  • G. Kentem: Majanduskeskusele ettepanek – Aseris on jälle veeprobleem ning tundub, et pidevalt tehakse midagi, kuid midagi tehtud ei saa. Vallavanema sõnul on tulemas kohtumine asutuse juhiga, teema on päevakorras ka vallavalitsuses.

Sellega tänaseks lõpetan. Ülevaade sai sel korral lakooniline, kuid huvilistel oli võimalik sellest ka oma silma/kõrvaga osa saada. Kui vallavalitsuse lehele ilmub istungi salvestus, lisan viite siiasamasse. Kindlasti ootan teie kõigi tagasisidet volikogu istungite edasise kajastamise kohta siinses portaalis.