President Kaljulaid Riigikogule: usaldage omavalitsusi kohaliku elu korraldamisel

42
Foto: Mattias Tammet/presidendi kantselei

President Kersti Kaljulaid rõhutas Riigikogu avaistungil kõneldes omavalitsuste sõltumatu eelarve olulisust, ent pani ka rahvaesindajatele südamele, et kohaliku elu edenemisele ei aita kuidagi kaasa, kui omavalitsuste valimiste põhiteemaks saab küsitlus perekonna mõiste kohta.

Riigipea avaldas heameelt, et tänavu on palju räägitud vabadustest, õigustest ja kohustustest, mis aitab tema sõnul ühiskonnas tekkinud lõhesid parandada enne pöördumatu kahju tekkimist. „Kui osad inimesed tunnevad, et nemad ei saa Eesti elus kaasa rääkida, ei ole see kuidagi hea ka neile, kes tunnevad, et nemad jälle parasjagu saavad. Inimestele, kes on oma riigis pettunud, tuleb ulatada käsi, aga teha seda nii, et seesama käsi ei sunniks sellega teisi omakorda me riigis pettuma.“

President Kaljulaid tõi oma kõnes välja sellegi, et tõelises heaoluriigis on riigi positiivne tähelepanu alati nõrgemas positsioonis olijal – vähemused, üksikvanemad, nende lapsed, vähese sissetulekuga pered, puuetega inimesed. „Vähemusi ei ole mõtet jagada neiks, kes väärivad ühiskonna toetust ja neiks, kes seda justkui vähem vääriksid. Igaüks tunneb ennast vahel vähemuses olevana. Aga just teadmine, et su huvidest ja õigustest, su õnnest, ei sõideta üle seepärast, et oled väike mure ühiskonna jaoks, sest sinusuguseid pole ju palju, on heaoluriigi olemus ja tema kodaniku turvatunde ning vabaduse allikas,“ rõhutas Vabariigi President.

Muidugi märkavad ka Riigikogu liikmed seda, kui kellelgi on halb ja kurb, ent märkajate enamus ja tegutsejadki on riigipea sõnul kohalikes omavalitsustes. Just Riigikogu käes on võti, et haldusreformi sisustamisega edasi minnes oleks aitajail rohkem võimalusi: „Olen läbi käinud pea kõik meie uued ühinenud omavalitsused. Nende volikogudel, nende vallavanematel on teile üks suur ja ühine palve – usaldage neid rohkem. Andke neile ka korralik eelarve, mis kujuneb sõltumatult riiklikest programmidest ja katuserahadest, sõltudes just selle valla inimeste ja ettevõtjate töökusest ja oskustest.“

Vallavanemaid ja volikogusid ei aita see, kui kohalike valimiste põhiteemaks saab küsitlus perekonna mõiste kohta, sest see arutelu varjutab riigipea hinnangul vajaliku debati omavalitsuste jätkuvast tugevdamisest ja narrib neid, kel pole ressursipuuduses jaksu kõigile kohalikele muredele reageerida. „Ja see arutelu alahindab Eesti rahvast, sest soovitakse luua pettekujutelm, justkui selle hääletuse tulemusel muutuks põhiseadus. Ei muutu ju,“ rõhutas president Kaljulaid. 

Murekohana tõi riigipea välja ka selle, et aasta on olnud keeruline, ent toonud ilmselt esimest korda 30 aasta jooksul kaasa ka tunde, et nii mõnigi meie raudse eesriide tagant vabanenud kaaslane töötab turvalisema tuleviku nimel Eestist efektiivsemalt. „Midagi on lahti meie suurema pildi tajuga. Või siis meie võimega sellele reageerida,“ selgitas riigipea ja lisas, et pikaajalise arengu riskid tuleb maandada targa eestvedamise kaudu justnimelt Riigikogu saalis.