Sotsiaaldemokraadid: keskvõimu asemel tuleb euroraha jagada piirkondades

56
Foto: Ühine Setomaa

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna omavalitsuskogu leiab täna vastu võetud avalduses, et järgneval seitsmel aastal tuleb kolmandik Eestile ette nähtud Euroopa Liidu toetusrahast jagada regionaalsete lõhede vähendamiseks kohtadel.

„Aastatel 2021- 2027 on Eestil kasutada 3 miljardi euro eest Euroopa ühtekuuluvuspoliitika vahendeid ja 1,1 miljardi euro suurune taastefond. Töökohtade püsimise ja loomise mõjutamiseks soovime, et sellest summast 1,3 miljardi euro ulatuses tehakse otsuseid vastavalt piirkonna enda seatud eesmärkidele,“ seisab avalduses.

„Mida suurem on piirkonna ääremaastumine, seda rohkem tuleb arenguerinevuste vähendamiseks anda sinna Euroopa Liidu raha,“ ütles Setomaa vallavanem ja omavalitsuskogu esimees Raul Kudre.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimehe Lauri Läänemetsa sõnul annab valitsuselt otsustusõiguse üleandmine kohapeale hoovad, millega omavalitsused suudavad koostööd tehes mõjutada nii majanduse arengut kui töökohtade teket. „Igat küla ja linna ei ole võimalik juhtida Toompealt, ääremaastumise pidurdamine eeldab usaldust ja kohapealsete mõtete toetamist,“ ütles Läänemets.

Sotsiaaldemokraatidest praegused ja endised omavalitsusjuhid toovad välja tõsiasja, et Eesti senine regionaalpoliitika ei toimi – piirkondlik ebavõrdsus on hoopis suurenenud.

„Regionaalseid erinevusi on võimendanud Euroopa Liidu vahendite jaotamine, kus ääremaal on raske suurte keskustega võistelda. Seda nii vabaühendustel, ettevõtetel kui ka avalikul sektoril. Värske Praxise koostatud struktuurivahendite analüüs näitas, et suuremad keskused said rohkem toetusi, mis on omakorda toetanud keskuse ja ääremaa vahelise arengulõhe suurenemist,“ märgivad sotsiaaldemokraadid.

Peatselt algaval Euroopa Liidu rahastusperioodil, kus koos taaste- ja õiglase ülemineku fondiga saab Eesti Euroopa Liidult kõigi aegade suurima finantsilise toetuse, tuleb seega euroraha jagamise reegleid muuta.