Peaminister tunnustas päästeametnikke Eesti turvalisemaks muutmise eest

35

Peaminister Jüri Ratas sõnas täna Viljandis päästeteenistuse aumärkide üleandmisel peetud kõnes, et õnnetuste arvu vähenemine Eestis aasta-aastalt annab kinnitust õigest lähenemisest ennetustööle ja näitab päästjate pühendumust ja ennastsalgavust.

Peaminister tõi kõnes välja, et läinud aastal tegid elukutselised päästeametnikud koos vabatahtlike ja partneritega enam kui 22 000 kodunõustamist üle Eestimaa. Kahe viimase aasta jooksul on koostöös kohalike omavalitsustega ohutumaks muudetud 663 tuleohtlikku kodu. “Need numbrid pole pelk statistika, vaid nende taga on tuhanded eestimaalased ja nende turvalisemaks muutunud elukeskkond. Paljude nende jaoks ongi just päästeametnik koos koostööpartneritega Eesti riigi nägu ja tegu,” lausus Ratas.

Peaminister tõdes, et seda, kui tulemuslik on olnud töö õnnetuste ärahoidmisel ja inimeste kriisideks ettevalmistamisel, saab tõeliselt hinnata alles kriitilises olukorras. Samas on õnnetuste arvu vähenemine viimase viie aasta jooksul selge kinnitus, et päästeamet on ennetustööga ainuõigel teel. “Päästeamet, kõik ameti töötajad ja nende toetajad on tõestanud oma suutlikkust abivajajaid märgata, neid reaalselt aidata ning olla tugev partner eestimaalasi hoidvas turvavõrgus. Päästeala inimesi ja organisatsiooni saab usaldada,” sõnas peaminister Ratas.

Ratas tänas ja tunnustas tseremoonial kõiki aumärkide saajaid, nii päästeameti kui häirekeskuse teenistujaid, vabatahtlikke, partnereid väljaspool päästeala ja väljaspool Eestit. “Olen päästjatega tihti Eesti erinevais paigus kohtunud ja alati imetlenud seda missioonitunnet ning professionaalsust, mida niivõrd nõudva tööga toimetulemine eeldab. Päästa inimelusid ajaga võideldes ning tihtipeale oma eluga riskides on väga ennastsalgav. Aitäh kõigile päästeala inimestele pühendunud töö eest. Teie olete aidanud muuta Eestimaa turvalisemaks meile kõigile. Aitäh!”