Kohaliku Info Keskuse kasutustingimused

Portaali „Kohaliku Info Keskus“ (edaspidi portaal) kasutajad on kohustatud juhinduma järgnevatest reeglitest:

Portaalis asuvad artiklid, fotod, videod, ajaveebi sissekanded jms (edaspidi materjalid) on Autoriõiguse tähenduses autorikaitse objektiks ning kuuluvad Virumaa Rahvaülikooli Seltsile (edaspidi Selts) või materjalide juures märgitud autoritele.

A. Kommenteerimise reeglid

Selts juhindub kommentaaride haldamisel järgnevatest punktidest:

 1. Selts ei vastuta materjalidele lisatud kommentaaride eest – lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja.
 2. Reklaam on kommentaarides keelatud.
 3. Kuritegude ja seaduserikkumiste õigustamine ning neile õhutamine on kommentaarides keelatud.
 4. Jälgida tuleb häid tavasid, mille järgi kuuluvad arvustamisele inimeste mõtted, mitte isikud ise.
 5. Igasugune valetamine, mõnitamine ja halvustamine on keelatud.
 6. Teemaväline, labane ja solvav hoiak on keelatud.
 7. Teiste inimeste nime all esinemine või kellegi teise andmete avaldamine on keelatud.
 8. Kõik reeglite ja Eesti Vabariigi seaduste vastu eksivad kommentaarid kustutatakse.

B. Materjalide kopeerimise ja levitamise reeglid

Selts pooldab info vaba levimist. Sellegipoolest on portaalis avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine ilma Seltsi või materjali juures märgitud autori kirjaliku nõusolekuta keelatud. Kirjaliku nõusoleku saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: selts@selts.ee või otse materjali autori poole.

Meilitsi annab Selts ühe meiliga maksimaalselt ühe materjaliühiku kasutusloa hoolimata sellest mida loa küsija meilist välja lugeda tahab või oskab. Enama hulga materjalide kasutamiseks tuleb sõlmida Seltsi esindajaga kirjalik kokkulepe.

* Üldiselt annab Selts meelsasti nõusolekuid materjalide kasutamiseks.

C. Materjalide refereerimise reeglid

 1. Portaalis avaldatud materjale on lubatud tasuta ja ilma Seltsi nõusolekuta refereerida pealkirja ja juhtlõigu ulatuses.
 2. Materjalide refereerimisel tuleb alati avaldada refereeritava materjali avaldamise koht, peakiri, kuupäev ja autor. Internetiväljaandes tuleb refereeringu vahetus läheduses lisaks eelpool nimetatule avaldada ka link refereeritavale materjalile.
 3. Kui materjale on refereeritud suuremas mahus või kui materjale on kasutatud ilma Seltsi või materjali autori kirjaliku loata, on Seltsil õigus küsida tasu vastavalt refereeritud ja/või kasutatud materjali mahule järgmise hinnakirja alusel:
  1. Ühekordne kooskõlastamata materjalide kasutamine – 100 eurot
  2. Korduv (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide kasutamine – 200 eurot iga korra eest.

* Üldiselt tasub küsimuste korral Seltsiga ühendust võtta ning teema üle arutada.

Lisainfot saab portaali ja Seltsi üldistel kontaktidel.