Probleemid seoses Viru-Nigula koolibussiga

97

Kaido Veski 22.04.13 09:04

Lp Ülle Viller, Ervins Veitsurs ja Karin Nasikovski

Juba mõnda aega on Viru-Nigula vallas valitsenud probleem, kus mõned õpilased ei saa arvestada koolibussiga ning sellest lähtuvalt turvalise kodu ja kooli vahelise liiklemisega. On esinenud intsidente, kus algklasside lapsi jäetakse bussijuhi suva järgi bussipeatusesse ning nendega käitutakse väga ebapedagoogiliselt sekkudes kummalise retoorika abil isegi klassijuhataja töösse. Näiteks on bussijuht öelnud lapsele, et ta ei võta teda bussi peale kuna tal on halvad hinded või on kooli minev poisike bussijuhi hinnangul üleüldiselt halbade käitumismaneeridega või hoopiski liiga räpane. Seoses sellega on lapsevanematel tekkinud üsnagi õigustatult järgnevad küsimused:

  1. Kuidas ja mille alusel on reguleeritud koolibussiga liiklemine Viru-Nigula vallas? Palun selgitage täpselt ja üheseltmõistetavalt lahti koolibussi toimimispõhimõte.
  2. Kuidas suhtute Teie isiklikult olukorda, kus laps jääb üksi bussipeatusesse, on sunnitud jalgsi mööda pimedat sõiduteed liikuma ning tühi buss jätkab sõitu ilma temata?
  3. Kuidas kindlustada eelpool kirjeldatud olukorras lapse turvaline jõudmine kooli või koolist koju?

Küsimused ja vastused nendele avaldatakse Kohaliku Info Keskuses (www.kohalik.info) rubriigis “Kodanik küsib”.

Ette tänades

Kaido Veski
Kohaliku Info Keskus

Ervins Veitsurs 24.05.13 14:25

Tere!

Vastuseks 22.04.2013.a kirjale” Probleemid seoses koolibussiga” teatame, et Viru-Nigula Vallavalitsus on sõlminud riigihanke alusel kõige soodsama pakkumuse teinud firmaga  M. K. Reis-X OÜ veoteenuse lepingu. Meil on kolm koolibussiliini ja sellega me tagame , et koolibussi saavad kasutada kõik õpilased, kelle koolitee on pikem kui 3 km,  vastavalt sotsiaalministri määrusele 01.09.2010.a.

Vallavalitsusel ei ole andmeid kaugema piirkonna õpilaste bussist mahajäämise kohta, kui Teil on teada midagi konkreetset, siis palume teavet.

Kui mingi probleem tekib, siis lapsevanem saab alati pöörduda teenust osutava firma poole, samuti saab pöörduda probleemiga vallavalitsusse, et me saaksime selle edastada bussifirmale.

Ervins Veitsurs
Vallavanem