Viru-Nigula vallavolikogu XXVIII istung

254

Kohal 19 volikogu liiget, puuduvad O. Kreen ja J. Frolov.

1. Kunda Linnavolikogu 21.06.2005 otsuse nr 16 „Toolse tee elamupiirkonna II osa detailplaneeringu kehtestamine“ osaline kehtetuks tunnistamine.

Vaata järele alates 0:02:50

Ettekandja: planeerimis- ja maakorraldusspetsialist Marit Laast. Materjalid SIIN.

Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks detailplaneeringu Astangu 27 puudutav osa, kuna N. Bikejev tahab sinna esitada ühepereelamu, mitte kahe pere oma, nagu praegune planeering ette näeb.

Majanduskomisjon ja arengukomisjon arutasid ja nõustusid sellega. Ühehäälselt kinnitatud.

2. Viru-Nigula Vallavolikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla 2020. aasta eelarve kinnitamine“ teine lugemine ja kinnitamine.

Vaata järele alates 0:10:05

Ettekandja: finantsjuht Egle Järvepere. Materjalid SIIN.

E. Järvepere teatab, et kahe kuu jooksul ei tehtud eelarvesse mitte ühtegi ettepanekut, sisse viidud muudatused on ta ise teinud.

K. Oras uurib teehoolduse kohta – kas eelarves on võrreldes eelmise aastaga vähem raha? On jah, kuna eelmisel aastal läks see üle 200 tuhande erakorralise lume lükkamise tõttu suuremaks, kahe lisa-eelarvega.

A. Aron kommenteerib samuti – vaatasid asjad läbi, parandusettepanekud samuti. Oluline on, et muusikakooli ja raamatukogu töötajad said pisut palka juurde. Sel aastal on võetud suund, et investeeringutest räägime me lisaeelarve juures. See eelarve eelkõige põhitegevuse eelarve. On mitmed ettekirjutused allasutustele üleval, mis vajavad lisaeelarvega tegelemist. Peame jälgima, et need ei jääks asutuste juhtide lauasahtlisse vedelema ja ei tekitaks mingeid halbu üllatusi. Teen ettepaneku eelarve vastu võtta ja lisaeelarvega tegelema hakata, et investeeringud samuti paika saaksid.

K. Oras uurib põhitegevuse tulemi ja laenukoormuse vahe kohta. Saab vastuseks, et see võiks olla nii, kuid ei õnnestu alati. Hetkel me seda ei suuda. Hetkel meie netovõlakoormus on 34%.

K. Oras uurib ka likviidsete varade kohta – kas 270 tuhandest piisab? Saab vastuseks, et piisab.

K. Oras küsib, kas komisjonis oli jutuks vallajuhtide palkade lahti sidumist miinimumpalgast. Ei olnud, kui on vaja, siis arutame, teeb kirjaliku ettepaneku.

Eelarve kinnitatakse, üks vastu, ülejäänud poolt.

3. Ülevaade reservfondi kasutamisest 2019. aastal.

Vaata järele alates 0:29:55

Ettekandja: finantsjuht Egle Järvepere. Materjalid SIIN.

Tekib arutelu, info võetakse teadmiseks.

4. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Viru-Nigula valla teenetemärgi andmine“.

Vaata järele alates 0:33:20

Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar. Materjalid SIIN.

Otsus kinnitatakse, üks erapooletu, ülejäänud poolt.

5. Viru-Nigula Vallavolikogu 23.11.2017 otsuse nr 34 „Esindaja määramine Kunda Hooldekodu nõukogusse“ kehtetuks tunnistamine.

Vaata järele alates 0:37:10

Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar. Materjalid SIIN.

Hooldekodu haldamine on üle antud Südamekodud OÜ-le, mistõttu lõpetas tegevuse ka valla asutus ja selle nõukogu.

Otsus kinnitatakse, üks erapooletu, ülejäänud poolt.

6. Viru-Nigula Kultuurikeskuse tegevuse aruanne.

Vaata järele alates 0:40:00

Ettekandjad: kultuurikeskuse direktor Kristi Onkel ja kultuuri- ja noorsootööjuht Keio Soomelt. Materjalid SIIN.

Info võetakse teadmiseks.

7. Nõusoleku andmine vallale vara soetamiseks.

Vaata järele alates 0:56:25

Ettekandja: vallavanem Einar Vallbaum. Materjalid SIIN.

Plaan on soetada Kunda Ühisgümnaasiumile järelmaksuga uus klaver.

K. Oras küsib hankemenetluse kohta, et asjad ei peaks nii käima, et läheme poodi ja lihtsalt ostame. Asjaajamine võiks olla korrektne, nagu seadus ette näeb. G. Kentem juhib tähelepanu, et meil ikka võiksid kõik olla Estonia klaverid ja me nagunii ei saa nii häid tingimusi.

K. Engelbrecht kinnitab, et kõik on hästi, kui volitused on olemas, me kindlasti vaatame asjad üle kui soetamiseks läheb.

Tekib vaidlus.

Otsus kinnitatakse, 17 poolt, 2 erapooletud.

8. Ülevaade Olkiluoto tuumaelektrijaama külastamisest.

Vaata järele alates 1:09:15

Ettekandja: volikogu liige Allar Aron.

A. Aron: “Tuumajaam on väga hea asi, ta ei lõhna, ei suitse, ei mürise.”

Tekib vaidlus.

Info võetakse teadmiseks.

9. Informatsioon

Vaata järele alates 1:33:15

Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar.

E. Tull: Vallarahvas on väga nördinud, et 27 aastat oleme elanud varemetes ja midagi ei ole ette võetud. Pöördub M. Parijõe poole – kinni löödud aknad ei sobi meile enam. See on omane nii Kundale kui ka Viru-Nigulale. Miks me peame elama varemetes, mis on ohtlikud ja koledad?

M. Parijõgi: Olen hoonetega alati tegelenud, asjad on niidetud ja kinni. Oleme lootnud sadama peale. Võidu tn maja saab 1. maiks korda, uus katus ja aknad. Kulutan igal aastal tuhandeid eurosid klaasimisele ja korrastamisele. J. Fjodorova nõuab step-by-step plaani. Koidu tn majad olgu korrastatud! M. Parijõgi vastab, et lõhutakse pidevalt. Nädala lõpuga tehakse üks-null. E. Vallbaum vastab, et omaniku vara ei tohi keegi puutuda ja praegu on osadega kokkuleppele võimalik jõuda. Siin ei saa asju uisapäisa ajada, nõuab aega.

E. Rästa küsib kahekordse maja kohta Viru-Nigulas. Ka vana bensiinijaama kohta. Mis on nägemus? M. Parijõgi vastab, et elu hääbub, asjad jäävadki laokile. Olen otsinud uut rentnikku, seni pole veel leidnud. Kaameravalve on seal olemas.

A. Aron: Kui mõni ettevõtja tahab meie valda investeerida, siis kuulame ta ära ja oleme avatud. Äkki sellisel juhul investeeritakse siia ja saab nii mõnegi asja korda, või lammutatakse ära ja ehitatakse midagi uut peale.

M. Zaidullin uurib hulkuvate loomade ja varjupaikade lepingu kohta.

Järgmine volikogu istung toimub 27. veebruaril.